Regionale Uitvoeringsdienst RUD in zwaar weer

“Dat is niet niks: het beeld dat opdoemt uit de stukken en cijfers rondom de Regionale Uitvoe-ringsdienst Drenthe. Het is het beeld van een organisatie, die kampt met onrealistische aan-names in het verleden, met een sterk in bewe-ging zijnd werkveld, met een toenemende maat-schappelijk druk om milieu- en ruimtelijk wet- en regelgeving ook daadwerkelijk te handhaven, met een forse hoeveelheid interne problemen, en met deelnemende partijen, die van alles willen en niet willen, maar deels ook hun eigen zaken niet op orde hebben.

Het begin van de inbreng van Michiel van de Kasteelen over de Jaarsukken RUD

Zie hier het volledige bericht.