Padvast, halfverharder Molenlaan

Op donderdag 8 april werd op NPO2 een aflevering uitgezonden van Zembla over de spoorwerkers, die al vele jaren worden blootgesteld aan te hoge concentraties kankerverwekkend kwartsstof, dat als stofwolken vrijkomt bij de verwerking van stenen, die tussen en naast de rails worden gestort. Die uitzending gaf op zich weer een ontluisterende inkijk in de manier waarop in Nederland de wet- en regelgeving wordt ontdoken, hoe dat te maken heeft met de belangen van grote bedrijven, hoe het toezicht daarop volledig faalt en hoe de werkelijke oplossing vooruit wordt geschoven door steeds te vragen om nader onderzoek. Kijk hier de uitzending van Zembla terug.

De uitzending was voor een groep inwoners van Frederiksoord aanleiding om uit te zoeken waaruit de halfverharding bestaat, die is toegepast op de Molenlaan, de weg die hun huizen ontsluit. Daaruit bleek dat het gebruikte materiaal grotendeels uit kwartsiet bestaat: dezelfde stof die ook in de spoorbouw wordt toegepast. Als dit materiaal stuift en wordt ingeademd, kunnen zelfs relatief lage concentraties al schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Gesprekken met de Maatschappij van Weldadigheid en mailwisselingen met de Gemeente hebben de bewoners het gevoel gegeven niet serieus genomen te worden. Vandaar dat zij een brief hebben geschreven aan de gemeenteraad.

Deze brief was voor de fractie van Progressief Westerveld aanleiding om vragen te stellen aan het College van B&W. Op de raadsavond van 13 april stelde Hans de la Mar deze Rondvraag (Rondvraag Padvast). Hij wilde met name weten of het College – ondanks het feit dat de weg eigendom is van de Maatschappij van Weldadigheid – vanuit een oogpunt van volksgezondheid het voortouw wil nemen om de kwestie serieus aan te pakken, of men wil uitzoeken of het gebruikte materiaal geschikt is voor een weg met ook autoverkeer en wat de risico’s zijn, of de gemeente op korte termijn een bijeenkomst wil beleggen met MvW, de GGD en de bewoners om een plan van aanpak te bespreken, en of de gemeente wil uitzoeken waar in Westerveld nog meer van deze halfverharder gebruik is gemaakt.

Wethouder Doeven liet in zijn antwoord weten, dat hij de zaak meteen heeft opgepakt en dat hij hierover met de Maatschappij in overleg is getreden. Hij merkte ook op dat het van groot belang is dat nu snel met de bewoners wordt gesproken. Wethouder de Haas (Volksgezondheid) gaf aan dat hij inderdaad de GGD hierbij wil betrekken.

Progressief Westerveld zal deze zaak intensief blijven volgen.