Motie Houtstook verworpen, maar wel grotendeels uitgevoerd….

De motie van Progressief Westerveld, ingediend op 17 december 2019, over het voorkomen van overlast door houtstook, is door de raad verworpen met alleen de vier stemmen van Progressief Westerveld voor.

Dat is des te merkwaardiger omdat het College bij monde van wethouder Doeven had aangegeven een belangrijk deel van de motie die middag al te hebben uitgevoerd door aanpassingen op de gemeentelijke website.

De motie neemt kennis van het feit dat een groot aantal mensen , m.n. diegenen die lijden aan long- en luchtweg aandoeningen en hart en vaatziekten, jonge kinderen en kwetsbare ouderen,  ernstige hinder en gezondheidsschade kunnen ondervinden van de rook van houtkachels en open haarden. De informatie op de gemeentelijk website dateert van 2016 en sindsdien is er het nodige aan kennis en maatregelen beschikbaar gekomen.

Verwezen wordt naar de “Hoofdlijnenbrief Schone Lucht Akkoord” van het Ministerie van I. en W. van 2 juli 2019.

De motie overweegt vervolgens dat de luchtkwaliteit in de gemeente Westerveld op een hoog peil dient te blijven en dat verantwoord stookgedrag bevorderd en overlast voorkomen dient te worden.

De motie verzoekt het College tenslotte een aantal fundamentele aanpassingen op de gemeentelijk website door te voeren door daar een eigen tekst te plaatsen en onder meer door te verwijzen naar het dagelijkse ‘stookalert’ van RIVM en KNMI, en door eveneens te verwijzen naar mogelijkheden voor het melden van overlast. Tenslotte wordt gevraagd om te bevorderen dat de sector cursussen Verantwoord stookgedrag gaat aanbieden.

Zie tekst gewijzigde motie