Bodembeheer en bodemkwaliteit (3)

Na de bespreking op 16 maart van het Voorstel Vaststellen Regionale Nota Bodembeheer had Progressief Westerveld vijf amendementen ingediend (zie vorige bericht). Deze lagen op 30 maart ter besluitvorming voor. 

Ook had Progressief Westerveld een motie ingediend met als doel de oude (aflopende) Nota nog met een half jaar te verlengen, zodat de nieuwe Nota formeel geldig kan worden, en er in die tussentijd geen gebruik hoeft te worden gemaakt van een situatie van ‘gedogen’, wat onwenselijk is en tot onduidelijkheid kan leiden: Motie PW – verlenging geldigheidsduur nota bodembeheer. De bespreking van deze motie verliep door de uiterst gebrekkige voorbereiding van de kant van het College nogal chaotisch, maar de essentie was dat het College het uiteindelijk met de motie eens bleek te zijn, en deze overnam.

De vijf amendementen werden overigens alle verworpen. Progressief Westerveld kreeg slechts steun van de Partij van de Arbeid bij alle vijf en van D66 bij twee van de vijf. Dat betekent dat de nota in z’n oorspronkelijke vorm de inspraak in gaat. Jammer, Progressief Westerveld had graag gezien dat de gemeente een beter stuk had aangeboden. Maar inwoners en belanghebbenden hebben 6 weken na publicatie de gelegenheid om een zogenoemde “Zienswijze” (zeg maar een beargumenteerd bezwaar) in te dienen. Let op de publicatie in de Westervelder. Pas daarna zal de raad een definitief besluit nemen.