Natuur, milieu en duurzaamheid

Het afvalbeleid – geloof het of niet – is een van de leukste dossiers in de gemeentepolitiek. Het is heel con-creet en praktisch, het staat dicht bij de burger (iedereen vindt er wat van), het is onderdeel van het duur-zaamheidsbeleid in bredere zin, en  is direct gekoppeld aan inkomsten en uitgaven. Gemeenten kunnen zich hierop echt onderscheiden.

01.11.2019

Ons huis staat boven het gasveld Diever. Het Canadese bedrijf  Vermillion heeft van het rijk vergunning gekregen gas te winnen uit dit  gasveld wat in feite bij Wapse ligt en ook wordt aangeboord vanuit Wapse.

Hier is veel verzet tegen geweest vanuit milieu-oogpunt...

17.10.2019

Progressief Westerveld heeft schriftelijke vragen (zie bijlage) gesteld aan het college over de relatie tussen het gebruik van insecticiden in de landbouw en de toename van het aantal Parkinson gevallen.

In een recente TV uitzending van Zembla (zie onder dit bericht)...

14.07.2019

Een door Progressief Westerveld ingediende motie over een gemeentelijke bermenschouw is door de Raad op 9 juli aangenomen.

De motie overweegt:

- dat waterschappen met regelmaat een slootschouw houden en gemeenten een wegenschouw om de toestand van waterlopen, resp. wegen...

11.07.2019

De motie van Progressief Westerveld in de raadsvergadering van 9 juli over intensivering van de bestrijding van de eikenprocessierups is door het College overgenomen.

Progressief Westerveld sluit hiermee aan bij een toenemende vraag vanuit de samenleving om deze plaag e...

12.03.2019

Bijna honderd belangstellenden bezochten in Havelte een informatiebijeenkomst van de actiegroep Drenthe Blijft Stil. Die zet zich in tegen de laagvliegroutes boven Nederland en Drenthe in het bijzonder, tegen de komst voor Lelystad Airport en voor de herziening van het...

07.03.2019

De raadsfractie van Progressief Westerveld heeft  kennis genomen van het onderzoek van Meten=Weten naar aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in grond- en gewasmonsters. In tien monsters zijn maar liefst 57 verschillende bestrijdingsmiddelen gevonden.

De fractie heeft...

Please reload