Duurzaamheid en milieu

Dossier Landbouw en Buitengebied

Betreft de agrarische sector, de omslag van intensief naar duurzaam, biodiversiteit en de ruimtelijke ordening van het buitengebied

Dossier Milieu en Handhaving

Betreft de milieuvervuiling, land, lucht en water, en de handhaving RUD

Programma 2018-2022

Hoofdstuk 4

Duurzaamheid en milieu

Dossier Energietransitie

Betreft de energietransitie, zonneweides en windmolens, en de Regionale Energie-strategie

Dossier Gaswinning

Betreft de winning van gas binnen het gebied van de gemeente Westerveld

Dossier Verkeer en Vervoer

Betreft wegen en verkeer, openbaar en publiek vervoer, alternatief collectief vervoer en fietsbeleid

Dossier Luchtverkeer

Betreft het voorgenomen Vliegveld Lelystad, het vliegveld Eelde en de straaljagers

Dossier Afvalbeleid 

Betreft het afvalbeleid en de overgang naar een circulaire economie

Dossier Licht en donker

Betreft het beleid ten aanzien van licht en verlichting in de openbare ruimte

Dossier Eikenprocessierups en andere overlastgevende soorten

Betreft het beleid ten aanzien van het voor-komen en bestrijden van de eikenprocessie-rups en de Japanse Duizendknoop

Dossier Bermen en bomen

Betreft het beleid ten aanzien van de bermen en bomen binnen  de Gemeente Westerveld