Zembla over ‘Bollengif in Boterveen’

Er zijn heel veel ontwikkelingen rondom het gebruik van pesticiden in de landbouw, met name in de sierteelt. Omwonenden van lelieteelt in Boterveen en in Wittelte spanden rechtszaken aan. Ook openden zij een nieuwe website: Aardige Buren. Omwonenden van de NoordLheederEs tussen Dwingeloo en Lhee zetten hun strijd voort om inzage te krijgen in de spuitgegevens van beide daar actieve telers. Meten is Weten publiceerde de verontrustende resultaten van metingen in de omgeving van de Westeres in Diever in de directe nabijheid van OBS De Singelier. En ondertussen speelde een hooglopend debat in de landelijke politiek over het landbouwgif Glyfosaat.

De publiciteit rondom de sierteelt in de landelijke media neemt beslist niet af. En veel daarvan speelt zich af in Drenthe en in Westerveld. Onlangs had het onderzoeksprogramma Zembla een uitzending onder de titel ‘Bollengif in Boterveen’, waarin met de zaak Boterveen als aanleiding ook de werkwijze van het CTGB onder de loep wordt genomen. 

De website van Zembla zegt daarover: Hoe bepaalt de overheid welke pesticiden de boer wel en niet mag spuiten? Het grootschalig gebruik leidt maatschappelijk tot steeds meer ophef. Wetenschappers waarschuwen voor een verband met hersenziektes zoals parkinson. In Nederland is het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) verantwoordelijk voor het toetsen van de veiligheid van bestrijdingsmiddelen. Het instituut zegt onafhankelijk en kritisch te werk te gaan. Zembla onderzoekt de risico’s van pesticiden en ontdekt dat gevoelige informatie wordt achtergehouden. Kijk hier de uitzending van Zembla terug

Het wordt hoog tijd om al deze ontwikkelingen ook in de gemeenteraad van Westerveld weer goed te agenderen.