Vragen over publieksenquete akkerranden

Al in april van dit jaar stelde Wilfred Beets namens Progressief Westerveld kritische vragen bij het college-besluit om samen met het Waterschap een proef te doen met akkerranden langs intensieve teelten. “Als je met akkerranden insecten lokt, en je gaat tegelijkertijd vrolijk door met spuiten van bestrijdingsmiddelen, dan loopt dat slecht af voor die insecten, en ook voor de vogels die die insecten eten. Daar is al veel onderzoek naar gedaan’, zo stelt hij.

Maar inmiddels vindt de proef plaats, uitgevoerd door Agrarische Natuur Drenthe; de ene in Dwingeloo en de andere in Diever. Daarbij kijkt men welke akkerranden het meest effectief zijn tegen de drift van bestrijdingsmiddelen richting bebouwing, en met welke akkerranden de afstroming richting het oppervlaktewater het beste tegen gegaan wordt. ‘Als die proeven goed worden uitgevoerd met nulmetingen en referentiewaarden en al, dan zou je daar

misschien nog iets aan kunnen hebben, al blijft het de vraag of de gemeente daaraan z’n geld moet besteden’, vindt Beets.

Maar wat hem nu vooral stoort, is dat aan de proeven een publieksenquête is gekoppeld. Die staat op de website van Agrarische Natuur Drenthe, maar de gemeente linkt ernaar op verschillende plaatsen door, en roept inwoners op om deze in te vullen. ‘Het is een vreemde, sterk sturende enquête’, zegt Beets. ‘Aan willekeurige inwoners wordt gevraagd welke akkerrand ‘hun voorkeur’ heeft. Waarop moeten ze dat baseren? Hoe kan je burgers vragen welke breedte zij denken dat het meest effectief is, terwijl je dat zelf nog aan het onderzoeken bent? Gaat het erom welke rand er het leukste uit ziet?’Wilfred Beets vraagt het College wie deze enquête bedacht heeft, wat men vindt van de gekozen methodiek, en waarom de gemeente deze enquête via de eigen kanalen verspreidt. Ook vraagt hij wat er met de uitkomsten van deze enquête gaat gebeuren, welke rol gaan deze spelen in een eventueel vervolgonderzoek of in gemeentelijke beleidsvoorstellen; en hoe de uitkomsten van deze enquête zich verhouden tot de feitelijke resultaten van de beide proeven zelf?’

De fractie van Progressief Westerveld heeft naar aanleiding van deze enquête schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.