Vragen over handhaving afspraken Convenant

De fractie van Progressief Westerveld heeft naar aanleiding van een handhavingsverzoek van een inwoner schriftelijke vragen gesteld aan wethouder de Haas over de handhaving van het door de gemeente met telers, landbouworganisaties en toeleveranciers van pesticiden gesloten overeenkomst.

In de overeenkomst staat dat de agrariërs een spuitvrije zone in acht zullen nemen van 20 meter van (o.a.) de gevel van huizen. De inwoner meldde dat op 14 meter van zijn woning werd gespoten en verzocht de gemeente het eigen convenant te handhaven. De gemeente is daarmee eerst voortvarend aan de slag gegaan, maar heeft dat op oneigenlijke gronden niet doorgezet. 

De fractie vraagt dan ook om uitleg en om alsnog de handhaving door te zetten. Ook wordt gevraagd of aan LTO en KAVB verzocht is de pachter aan te spreken. En tenslotte wordt gevraagd hoeveel inwoners het Convenant uiteindelijk hebben mede ondertekend.