Relatie landbouwgif en neurologische ziekten

20 november 2021

Het RIVM heeft onlangs het rapport ‘Gewasbeschermingsmiddelen en neurodegeneratieve ziekten’ gepubliceerd. Het rapport geeft aan dat er op basis van epidemiologisch onderzoek een plausibel verband is tussen de blootstelling aan chemische stoffen, zoals gewasbeschermingsmiddelen, metalen en oplosmiddelen, en neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer en Amyotrofe lateraal sclerose (ALS). Het aantonen van een causaal verband voor specifieke werkzame stoffen is echter lastig. 

Dit verkennend onderzoek richt zich op de vraag of de huidige EU data- en testvereisten voor de goedkeuring van werkzame stoffen in
gewasbeschermingsmiddelen geschikt zijn om te beoordelen of een
werkzame stof een effect kan hebben dat bijdraagt aan de ontwikkeling
van neurodegeneratieve ziekten.

Het RIVM doet aanbevelingen om de detectie van potentiële neuro-degeneratieve effecten van een nieuwe werkzame stof te verbeteren door een aanpassing van de huidige OECD-testrichtlijnen.

Zie: RIVM rapport Gewasbeschermingsmiddelen en neurodegeneratieve ziekten

29 juni 2020

De Gezondheidsraad heeft haar Vervolgadvies Gewasbescherming en Omwonenden uitgebracht.

Uit buitenlands onderzoek komen aanwijzingen voor een verband tussen blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en de kans op gezondheidsschade, zoals de ziekte van Parkinson en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. De uitkomsten van onderzoek in Nederland zijn minder uitgesproken, maar kunnen de ongerustheid ook niet wegnemen. Meer onderzoek zal op korte termijn geen duidelijkheid geven en de toelatingsprocedure voor de middelen kan nooit alle risico’s uitsluiten. Daarom adviseert de Gezondheidsraad voorzorg toe te passen, door het streven naar vermindering van de afhankelijkheid van de landbouw van chemische gewasbeschermingsmiddelen te intensive-ren. Ook voorlichting en handhaving zijn van belang, want telers blijken veilig werken niet altijd genoeg prioriteit te geven. De raad adviseert goed te registreren welke middelen op welke percelen gebruikt worden en de blootstelling van mensen aan gewasbeschermingsmiddelen periodiek te meten aan de hand van afbraakproducten in bijvoorbeeld urine. Tot slot adviseert de raad door te gaan met verbetering van de toelatingsprocedure.

Ga naar de website Meten = Weten

17 oktober 2019

Progressief Westerveld heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de relatie tussen het gebruik van insecticiden in de landbouw en de toename van het aantal Parkinson gevallen.

In een recente TV uitzending van Zembla (zie video) werd voor dit gevaar gewaarschuwd en gesteld dat beslist nader onderzoek nodig is.

Schriftelijke vragen op basis van artikel 36 Reglement van orde gemeenteraad

Tekst Persbericht 17–10-2019