Oppervlaktewater Drenthe in gevaar

Progressief Westerveld is geschrokken van het onlangs door WECF Nederland gepubliceerde rapport “Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen – Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe”, waaruit blijkt dat de helft van de gevonden middelen geclassificeerd wordt als zeer gevaarlijk.
 
 
WECF Nederland is deel van Women Engage for a Common Future, een netwerk van ruim 150 vrouwen- en milieuorganisaties in meer dan vijftig landen, met een historische focus op West en Oost- Europa, Kaukasus en Centraal-Azië. WECF leden en partners werken gezamenlijk aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding.: http://www.wecf.eu/nederland/
 
Bij 28 Drentse meetpunten, waaronder twee meetpunten bij Lheebroek tussen Dwingeloo en Beilen, werden 379 keer residuen van bestrijdingsmiddelen gevonden; • per locatie werden gemiddeld 13 actieve stoffen en metabolieten gevonden; • bij de aangetoonde stoffen werd 54 keer (14%) de norm overschreden; • Drenthe heeft een aantal “hot spots”, waar 20 tot 40 verschillende actieve stoffen (herbiciden – tegen onkruid, fungiciden – tegen schimmels en insecticiden – tegen insecten) gevonden werden; • van de 74 verschillende gevonden actieve stoffen behoren 50% tot de zogenaamde “PAN Bad actors” en/of zijn in de “ PAN List of Highly Hazardous Pesticides” opgenomen en zijn dus stoffen met een zeer gevaarlijke werking voor gezondheid en milieu; • Eén vierde van de geanalyseerde stoffen waren niet of slechts gedeeltelijk toetsbaar.
 
Conclusie is dan ook dat het de hoogste tijd is dat politici, drinkwaterbedrijven, waterschappen en LTO Nederland duidelijk de effecten van chemische bestrijdingsmiddelen op gezondheid en milieu inzien, en maatregelen nemen om het gebruik van deze middelen in de agrarische sector uit te faseren.
 
Drenthe was en is nog steeds hekkensluiter voor duurzame landbouw in Nederland. Is het percentage biologisch bewerkte landbouwgrond in de EU gemiddeld 6,2% (met uitschieters naar boven voor Oostenrijk 19,3% en Zweden 15,3%), voor Nederland ligt dat gemiddelde op 2,4%, en daarbinnen voor Drenthe op een schamele 0,66%. Het Rapport bevat dan ook allerlei aanbevelingen voor omschakeling naar biologische (of bestrijdingsmiddelenvrije) landbouw.
 
Inmiddels hebben de fracties van D66 en GroenLinks in Provinciale Staten (samen met PvdA en SP) deze vragen gesteld aan het College van GS.