Moties Duurzame Landbouw beide verworpen

Progressief Westerveld heeft bij de behandeling van de Begroting 2020 geprobeerd om twee elementen uit het vorige bestuursakkoord te redden, namelijk het toen ingestelde Fonds Duurzame Landbouw en het voornemen om te komen tot een Platform Duurzame Landbouw.

Voor beide moties kreeg Progressief Westerveld slechts de steun van de fractie van de PvdA, zodat beide met 11 tegen 6 stemmen werden verworpen.

Motie Fonds Duurzame Landbouw.
Motie Platform Duurzame Landbouw