Interpellatieverzoek over stikstofbrief afgewezen

Het net aangetreden College verzond op 23 juni een brief over het stikstofbeleid aan de beide Ministers op het Departement van Landbouw en aan Provinciale en Gedeputeerde Staten Drenthe: Persbericht Stikstof. Deze brief leidde bij de fractie van Progressief Westerveld tot nogal wat vragen. Vragen van zo’n aard, dat een gewone Rondvraag niet zou voldoen. En Schriftelijke Vragen zouden veel te lang nemen. Dus werd het middel van een Interpellatieverzoek ingezet. Zie hier de volledige tekst van het verzoek met de te stellen vragen: 22.06.28 Verzoek tot interpellatie.

Voor diezelfde vergadering had de VVD een Motie Vreemd aangeleverd, waarin de Raad werd opgeroepen de collegebrief te onderschrijven. Reden te meer – zou je zeggen – om eerst de vragen beantwoord te krijgen, alvorens over de motie te kunnen stemmen. Tot stomme verbazing van de fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen werd het interpellatieverzoek echter door een raadsmeerderheid afgewezen. Men was niet geïnteresseerd. Desniettemin wilde men wel de motie in stemming brengen. 

Progressief Westerveld had – naar aanleiding van de VVD-tekst – een eigen motie voorbereid, waarin slechts werd kennis genomen van de brief van het College, en waarin de belangen van natuur en landbouw op evenwichtige wijze aan elkaar verbonden waren. De motie riep het College op om aan de slag te gaan met de agrarische sector in Westerveld met een proces richting een toekomstgerichte, natuurinclusieve en extensieve landbouw met een daarbij behorend bestendig verdienmodel; en nog dit najaar te komen met een Plan van Aanpak hiervoor: 22.06.28 Motie Vreemd PW Stikstofbeleid.

Zoals te verwachten viel, werd de VVD-motie aangenomen en kreeg de motie van Progressief Westerveld slechts de steun van PvdA en D66.

Op twee fronten faalde de gemeenteraad van Westerveld op 28 juni volledig. De controlerende functie van de Raad werd uitgehold door een fractie te weigeren gebruik te maken van een in de gemeentewet verankerd middel. En de kans om als gemeente een gezaghebbende en evenwichtige uitspraak te doen over het stikstofbeleid werd niet genomen. Een trieste avond.