Grote stap in het slepende pesticiden dossier

Het is een grote stap in de goede richting“, aldus fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen na de raadsvergadering van 26 maart jl. Wethouder Masselink deelde daarin mee dat een teler afziet van het telen van lelies en ook van andere sierteelt bij basisschool De Singelier in Diever. “Het is voor het eerst dat een overheid hier in Drenthe zich heeft ingespannen om een teelt op een specifieke locatie geen doorgang te laten vinden. En dat is pure winst. Ook is het vanzelfsprekend fantastisch nieuws voor de omwonenden en bezorgde ouders, die zich gigantisch hebben ingespannen om dit voor elkaar te krijgen” 

Progressief Westerveld en PvdA hadden voor de raadsvergadering van 26 maart, toen alles er nog op weest dat de teelt zou doorgaan, een interpellatieverzoek ingediend (24.03.22 Verzoek tot interpellatie lelieteelt Diever). Maar aan het begin van de vergadering deed de wethouder haar mededeling. Dat was voor de andere fracties aanleiding om het interpellatieverzoek af te wijzen (“want de urgentie was weg”). Michiel van de Kasteelen vond dat buitengewoon jammer: “We hadden ook in deze situatie nog veel vragen over het proces dat tot deze beslissing heeft geleid. Wat is de teler precies geboden en waar? En wat had het College gedaan in het geval de teler hiertoe niet zelf besloten had?” 

Die vragen wil Progressief Westerveld (liefst weer samen met de PvdA) alsnog aan de orde stellen in de vorm van Schriftelijke Vragen. 

Maar het grote debat over de sierteelt moet nog steeds gevoerd worden“, zegt Michiel van de Kasteelen, “Daar lijkt ook de rest van de gemeenteraad inmiddels van overtuigd. En daarbij is het echt fundamenteel nieuw dat een Westerveldse wethouder uitspreekt, dat het heel mooi zou zijn als met alle partijen (provincie, gemeente, telers en omwonenden) gekeken gaat worden wat er waar mogelijk is: een proces waarin je de belangen van alle partijen goed in ogenschouw neemt.”

Progressief Westerveld en PvdA hebben daartoe een gezamenlijke werkgroep gevormd, die bezig is met een initiatiefnota, waarin dit onderwerp in de volle breedte aan de orde komt. En dan gaat het om

  • het ruimtelijke spoor (omgevingsplan, omgevingsvisie),
  • een inventarisatie van lopende rechtszaken en uitspraken,
  • de gezondheid en de toelating door het CTGB, en de rol van de gemeente onder de omgevingswet,
  • (een eventueel vervolg op) de Pilot Duurzame Bollenteelt,
  • water (zowel kwaliteit als kwantiteit),
  • natuur en biodiversiteit,
  • de bedrijfsschade voor biologische agrarische bedrijven en voor recreatiebedrijven,  
  • en grondgebruik in meer algemene zin (sierteelt vs. voedselproductie of de productie van biobased bouwmaterialen).