Aanvullende vragen over handhaving Convenant

De fractie van Progressief Westerveld had eerder dit jaar (18 juni; zie bericht hieronder) Schriftelijke Vragen gesteld over de handhaving van het Convenant, dat de gemeente in februari met telers en standsorganisaties had gesloten.

De antwoorden van het College lieten niet alleen lang op zich wachten, maar leidden ook niet tot de gewenste duide-lijkheid. Integendeel, de verwarring nam alleen maar toe. Daarom stelde de fractie van Progressief Westerveld Aan- vullende Vragen.

In ieder geval werd duidelijk dat het Convenant niet alleen betrekking heeft op de telers van bloembollen, maar op alle telers, die met bestrijdingsmiddelen werken. Kennelijk is het Convenant echter alleen getekend door telers van bollen; wie dat zijn, werd niet duidelijk gemaakt. Niet-onderteke-naars, zoals bij de situatie in Darp, kunnen volgens het College ook niet worden aangesproken. En ook het aanspre-ken van de standsorganisaties op het gedrag van hun leden is alleen in algemene zin mogelijk. 

Kortom, het toch al problematische Convenant kan op de enige echte afspraak (binnen 20 meter vanuit de gevel van huizen mag niet worden gespoten) niet werkelijke worden gehandhaafd. 

Zie hier de Aanvullende Vragen en de antwoorden van het College daarop