Bezorgd over relatie Parkinson en Insecticiden

Progressief Westerveld heeft schriftelijke vragen (zie bijlage) gesteld aan het college over de relatie tussen het gebruik van insecticiden in de landbouw en de toename van het aantal Parkinson gevallen.

In een recente TV uitzending van Zembla (zie video hierboven) werd voor dit gevaar gewaarschuwd en gesteld dat beslist nader onderzoek nodig is.

Schriftelijke vragen op basis van artikel 36 Reglement van orde gemeenteraad

Tekst Persbericht 17–10-2019