Scala in gevaar door bezuinigingen in Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen dreigt de subsidie aan Scala voor het cultuuronderwijs volledig stop te zetten. Dat kan grote gevolgen hebben voor de hele organisatie van Scala. Scala verzorgt cultuureducatie in de vrije tijd en op school in de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, De Wolden, Westerveld, Staphorst en Weststellingwerf. Scala stelt op haar website dat een algeheel faillissement dreigt.
Voor Westerveld zou dat niets minder dan een ramp zijn.

Ook in onze gemeente wordt het cultuuronderwijs op de scholen door Scala gegeven. Daarnaast volgen heel veel inwoners muziekonderwijs bij Scala. Na de sluiting van het muziekcentrum Westerveld onlangs blijft er dan vrijwel geen mogelijkheid meer over om les in muziek, dans of theater te volgen. De fractie van Progressief Westerveld wil het college daarom oproepen om in overleg te gaan met Scala én met de gemeenten uit het verzorgingsgebied van Scala om gezamenlijk te proberen Hoogeveen op andere gedachten te brengen en om te kijken hoe het voortbestaan van Scala kan worden gegarandeerd.

Daartoe werden op de raadsavond van 6 oktober vragen gesteld aan het College van B&W.

Lees hier de Rondvraag  van PW en het antwoord van het College van B&W