Doorstart Scala-docenten mogelijk maken

Op uitnodiging van Progressief Westerveld en andere fracties kwamen een viertal docenten van Scala naar Diever om raadsleden (voorafgaand aan de raadsavond van 28 maart) bij te praten over hun initiatieven om een doorstart mogelijk te maken. 

Eind vorig jaar werd duidelijk dat Scala, de organisatie voor muziek- en cultuureducatie in deze regio, financieel in zwaar weer terecht was gekomen. De betrokken gemeenten hadden de organisatie in eerste instantie tot 1 juli 2023 gegeven om zaken af te bouwen en een nieuwe vorm te ontwikkelen. Maar gaandeweg het eerste kwartaal van dit jaar werd duidelijk, dat deze periode niet te overbruggen is. Daarmee was het faillissement van Scala onafwendbaar geworden tot verdriet van leerlingen en ouders, en vanzelfsprekend ook van de de docenten.

De groep docenten heeft daarop de handen ineen geslagen om de toekomst van de muziek- en cultuureducatie veilig te stellen. 

Progressief Westerveld diende diezelfde avond een Motie in, waarin het volgende is vastgelegd:

 • Spreekt waardering uit voor de niet aflatende inspanning van het College om in het verband van de bij Scala betrokken gemeenten een soepele overgang naar een nieuwe situatie na 1 juli 2023
  mogelijk te maken;
 • Constateert dat die inspanning niet tot het gewenste resultaat heeft geleid en steunt derhalve het besluit om de subsidie aan Scala met ingang van 1 april 2023 stop te zetten;
 • Neemt kennis van de opdracht aan de coöperatie Blue Yard om onderzoek te doen naar een toekomstbestendige vorm en business model voor een aanbieder van vrije tijds-/ amateurkunst in o.a. Westerveld, welk onderzoek eind april, begin mei zal worden opgeleverd;
 • Spreekt uit dat zo veel als mogelijk voorkomen dient te worden dat tussen het faillissement van Scala en het in werking treden van een nieuwe infrastructuur voor vrije tijds-/ amateurkunst een hiaat ontstaat met de onherstelbare gevolgen van dien;
 • Vraagt het College:
  • In nauw overleg met de docenten, die bij of voor Scala werkzaam waren, een noodplan op te stellen voor de komende tussenperiode;
  • Alle middelen, die tot 1 juli bestemd waren voor Scala, in te zetten om dit noodplan mogelijk te maken, met name ten behoeve van de jeugd uit Westerveld; en de raad van de ontwikkelingen nauwgezet op de hoogte te houden;
  • Alle middelen, die beschikbaar waren voor de situatie na 1 juli, daarvoor ter beschikking te houden, en de raad op basis van het onderzoek van Blue Yard nog voor het zomerreces voorstellen voor te leggen;

De motie werd unaniem aangenomen.