Cultuurcoach veilig gesteld

Een van de elementen, die in juli dreigden te sneuvelen bij de behandeling ban de Voorjaarsnota was de Cultuur- coach. Op voorstel van Progressief Westerveld werd de beslissing over de voorgenomen bezuinigingen uitgesteld tot de begrotingsbehandeling van 10 november. 

Daaraan voorafgaand werd op 3 november een informatie- ronde belegd over de Cultuurcoach met inbreng van twee vertegenwoordigers van het Cultuurfonds Westerveld, die zeer sterk pleitten voor de definitieve aanstelling van een cultuurcoach, en met een indirecte presentatie van de Cultuurcoach van de Gemeente De Wolden.

Ondanks al deze positieve informatie kostte het bij de begrotingsbehandeling van 10 november grote moeite om de andere fracties ervan te overtuigen dat ook voor Westerveld de aanstelling van een Cultuurcoach – naast de reeds aanwezige beweegcoaches – een goede zaak zou zijn. Uiteindelijk kon het benodigde bedrag hiervoor toch worden veilig gesteld.