Berichten uit de partij / 2017

sept.-dec. 2017

Anke Oosterhuis uit Wapserveen werd door de Algemene Ledenvergadering van Progressief Westerveld op donderdag 21 september 2017 gekozen tot lijsttrekker bij de Gemeenteraadsver-kiezingen in maart 2018. Zie Persbericht.

Op donderdag 2 november 2017 werd vervolgens de top 6 van de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 vastgesteld. 

Na lijsttrekker Anke Oosterhuis kwamen de volgende kandidaten op de lijst:

2.           Michiel van de Kasteelen, uit Dwingeloo;

3.           Wilfred Beets, uit Wapse;

4.           Hans de la Mar, uit Vledder;

5.           Marjolein Vogel, uit Vledder;

6.           Georg Kreuzberg, uit Havelte

In bijgaand Persbericht stelden zij zich voor.

De volledige kandidatenlijst van Progressief Westerveld werd op 30 november 2017 door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

 

Maar liefst 34 namen uit zo goed als alle delen van de gemeente!

 

De lijsttrekker, Anke Oosterhuis, en de daarop-volgende vijf kandidaten op de lijst waren al eerder gekozen.

Nummer 7 op de lijst was meteen ook de jongste van het gezelschap: Martijn Bunink, 19 jaar, uit Dwingeloo. 

De beide lijstduwers waren Anneke Jubbega uit Havelte, het oudste PW-lid, en Jan Langenkamp, lange tijd het gezicht van de partij in de gemeenteraad. 

De volledige lijst vind je hier.

In vier goed bezochte en plezierige sessies heeft de Algemene Ledenvergadering van Progressief Westerveld het programma voor de komende vier jaar vastgesteld.

 

Het programma omvat - na een algemene inleiding - vijf hoofdstukken: * Democratische vernieuwing, bestuur en financiën; * Economie en bedrijvigheid; * Zorg en welzijn; * Duurzaamheid; * Landschap, cultuur en onderwijs.

 

Uit het Programma zijn 10 Speerpunten gelicht waarmee in de campagne vooral zal worden gewerkt.

 

Programma en speerpunten vind je hier.

jan.-juli
2017

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 20 januari 2017 nam Progressief Westerveld afscheid van fractievoorzitter Jan Langenkamp. Voorzitter Maarten Muller von Czernicki sprak hem toe.

De Gemeenteraad van Westerveld nam op 31 januari 2017 afscheid van Jan Langenkamp, die bijna 5 jaar de raadsfractie van Progressief Westerveld als fractievoorzitter heeft geleid. Jan volgde in 2012 Paul Wijers op, en vormde daarna tot 2014 de PW-fractie samen met Alok van Loon en Marjolein Vogel. Bij de verkiezingen van 2014 was hij lijsttrekker. Hij verlaat de Westerveldse Raad omdat zijn gezondheid hem teveel parten begint te spelen. 

Ook voor zijn periode in Westerveld was Jan actief in de politiek. Hij diende 12 jaar als GroenLinks vertegenwoordiger in de Provinciale Staten van Drenthe en daarvoor als raadslid in de gemeente Smilde.

In diezelfde raadsvergadering van dinsdag 31 januari werd Gerard Goedhard door burgemeester Rikus Jager geïnstalleerd als raadslid. Hij volgt daarmee Jan Langenkamp op, die wegens gezondheidsredenen aftrad. Gerard was eerder voorzitter van Progressief Westerveld en enige tijd lid van de Commissie Fysiek Domein en Middelen. Gerard Goedhard wordt niet alleen raadslid, maar ook de nieuwe fractievoorzitter van Progressief Westerveld.

De traditionele Valentijnstaart ging op 11 februari 2017 naar de Grote Optrommelactie in Geeuwen-brug. 

In Cafe Brinkzicht in Diever werd op 16 maart 2017 de Voorjaars Algemene Ledenvergadering van Progressief Westerveld gehouden. Voor de pauze werd de actuele politiek in Westerveld besproken met de aanwezige fractieleden.

Na de pauze werd afscheid genomen van de interim-voorzitter Maarten Muller von Czernicki, van penningmeester Christine Wijma en van bestuurslid Reinier de Leeuw, die aan het eind van zijn derde termijn was gekomen. Hans Verhoef uit Dwingeloo werd benoemd als nieuwe voorzitter. Voorlopig zal hij ook het penningmeesterschap waarnemen. Tezamen met Annemiek Asma (secretaris) en Job van Haaften vormt hij de komende periode het bestuur van Progressief Westerveld. Ook werd een kandidatencommissie benoemd die zich de komende maanden zal bezig houden met het voorbereiden van de kandidaten-lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De kandidatencommissie staat onder leiding van Hans van Teylingen, en bestaat verder uit Paul Wijers en Reina Sickenga.

Het eerste Politieke Café van Progressief Westerveld in Hotel De Brink op 26 mei 2017 in Dwingeloo trok 17 belangstellenden. Zij waren afgekomen op het thema 'Duurzaamheid en Milieu', een van de speerpunten van PW. 

Het tweede Politieke Café werd op 23 juni 2017 gehouden. Onderwerp van gesprek was lokale democratie,  een van de speerpunten van PW. 

Onder leiding van Hans van Teylingen, voorzitter van de Permanente Programma Werkgroep, werden aan de hand van een aantal stellingen verschillende aspecten van lokale democratie bediscussieerd. Het ging onder andere over het eventueel toekennen van budgetten aan dorpsverenigingen. Ook de uitbreiding van regionale samenwerking kwam aan de orde. Het Right to Challenge was ook een begrip dat vaak terugkwam in de discussie.