Unesco Nominatiedossier aangenomen

Op 22 september 2016 is de Raad unaniem akkoord gegaan met nominatie van de Koloniën van Weldadigheid voor werelderfgoedlijst van Unesco. Toevoeging van de koloniën aan het Werelderfgoed zou internationale erkenning van de uniciteit van het gebied betekenen. Het kan in de toekomst dan ook kansen bieden voor uitbreiding van het toerisme in de streek.
 
Voorwaarde voor de nominatie is onder meer voldoende draagvlak in de lokale samenleving. Agrariërs in het gebied hadden aanvankelijk zorgen over de invulling van de zogenaamde bufferzone en eventuele agrarische ontwikkeling in deze zone. De wethouder heeft toegezegd om de gewraakte passage te verwijderen. Pas dan zijn de agrariërs bereid in het najaar het convenant te tekenen.
 
In 2018 wordt de Maatschappij van Weldadigheid hopelijk aan de Unescolijst toegevoegd. In dat zelfde jaar vieren we het tweehonderd jarig bestaan van de Maatschappij. Progressief Westerveld hoopt dat we, zoals in ons verkiezingsprogramma staat, dit kunnen aangrijpen om oude ideeën te hergebruiken. Dit willen we graag combineren met een duurzaamheidsagenda.
 
De koloniën bestrijken niet alleen de gemeente Westerveld, maar ook Steenwijkerland en Weststellingwerf. De raden van deze gemeenten beslissen binnenkort over het nominatiedossier.