Erfgoedvisie akkoord, maar nu de uitvoering

Erfgoed is terugkijken om je erfgoed in de toekomst te kunnen behouden en beschermen.

Op de raadsvergadering van 26 april lag ter besluitvorming voor de Erfgoedvisie. Eerder (op 12 april) was al de debatronde over de Erfgoedvisie gehouden. Bij die gelegenheid hield Judith Staalman haar ‘maiden speech’.

Deze visie, die tot 2030 loopt, werd met brede instemming goedgekeurd.

Judith Staalman: Wat een verscheidenheid aan monumenten bezit de gemeente wat een rijkdom is dat, drie Natura 2000 gebieden, twee nationale parken, een grote archeologische nalatenschap, bijna 300 monumenten, musea,  acht beschermde dorpsgezichten, industriële monumenten, oorlogserfgoed! En de Koloniën van Weldadigheid  staan op de lijst van Unesco Werelderfgoed,

Een lange lijst, maar ook wat een opgave om dat te behouden, te onderhouden, te versterken en onder de aandacht te brengen van inwoners en toeristen.

Er staat veel in over duurzaamheid, maar dat betekent ook dat er op dat vlak nog heel veel werk verzet moet worden.

Progressief Westerveld ziet veel goede elementen in de Erfgoedvisie, maar een visie vraagt ook om uitwerking en dan komt wel de toepasbaarheid tevoorschijn en komen ook de bedreigingen in beeld, waar je als gemeente en uitvoerder ongetwijfeld tegen aan gaat lopen.