Raadsbrede motie Jeugdzorg

Al lange tijd vraagt Jan Langenkamp, fractievoorzitter Progressief Westerveld, aandacht voor de Jeugdzorg naar aanleiding van de cliëntenstop, die BEZINN (Boer en Zorg in Noord Nederland) al in augustus vorig jaar moest invoeren. Het systeem van aanbesteding, dat door de samenwerkende Drentse gemeenten was gebruikt, leidde ertoe dat succesvolle instellingen geld tekort komen en instellingen,waar minder vraag naar is, geld overhouden. In de Commissie Sociaal Domein van een vertegenwoordiger van BEZINN aanwezig om de ingewikkelde materie uit te leggen. In de Commissievergadering zelf gaf wethouder Homme Geertsma nog niet veel toe, maar na het agendapunt – in de wandelgangen – ontstond er toch meer begrip.
 
Progressief Westerveld heeft het “ijzer gesmeed toen het heet was”, en diende in de Raad van 26-01 – samen met alle andere fracties een motie in – die door de wethouder werd overgenomen ‘als steun in de rug’ voor zijn onderhandelingen in de Jeugdhulpregio. De motie vraagt het College om in de Jeugdhulpregio in overleg met de andere Drentse gemeenten te zoeken naar een oplossing voor de contractuele kwestie, waarbij de passende oplossing zowel per cliënt, als per gemeente kan verschillen; en om de huidige werkwijze zodanig voortzetten dat een cliëntenstop in Westerveld in 2016 voorkomen zal kunnen worden. De motie wil vervolgens dat voor het jaar 2016 het aantal van 104 cliënten het uitgangspunt zal zijn (en niet het aantal dat eind 2014 werd vastgesteld en in 2015 al te klein bleek te zijn). En tenslotte vraagt de motie het College zich daarvoor in te zetten dat er binnen het totaal budget van de Jeugdhulpregio “geschoven” kan worden met geld zodanig dat geld dat bij een zorginstelling niet nodig blijkt te zijn, overgeheveld kan worden naar een instelling die een tekort heeft, of dreigt te krijgen.
 
Het aannemen van deze motie is een belangrijk signaal naar de andere gemeenten, die in de Jeugdhulpregio participeren. Progressief Westerveld zal uiteraard nauwgezet volgen, wat de andere gemeenteraden hiermee doen, maar vooral wat de wethouder voor elkaar krijgt in de regio.