Gemeentepolitiek in Westerveld

De gemeente Westerveld

De gemeente Westerveld is ontstaan bij de gemeentelijke herindeling in Drenthe in 1998, waarbij de gemeenten Havelte, Vledder, Diever en Dwingeloo werden samengevoegd. 

Westerveld heeft een oppervlakte van bijna 283 km2, en per 01-01-2015 een totale bevolking van 19.085. Dat leidt tot een lage bevolkingsdichtheid van 69 personen per km2, de laagste in Drenthe. En met een woningvoorraad van 8,257 huizen heeft Westerveld ook de laagste woningdichtheid (30 per km2)

Van de 19.085 inwoners van Westerveld zijn er 3.876 tussen de 0 en 19, 1.520 tussen de 20 en 29, 1.547 tussen de 30 en 39, 2.709 tussen de 40 en 49, 4.498 tussen 50 en 64, 3.714 tussen 65 en 79 en 1.221 boven de 80.

In de Gemeente Westerveld liggen drie natuurgebieden van grote waarde: het Nationale Park Drents-Friese Wold, het Nationale Park Dwingelderveld, en het Holtingerveld.

Het gemeentelijk apparaat van Westerveld

De Gemeente Westerveld heeft een amb-telijke samenwerking met de Gemeente Meppel. De gemeentesecretaris van Wes-terveld is Nic Dusink, die tezamen met de gemeentesecretaris van Meppel, Astrid Schulting, leiding geeft aan het ambtelijk apparaat. De afdelingen Bedrijfsvoering en Openbare Ruimte worden door beide gemeenten gedeeld. Westerveld heeft daarnaast nog een afdeling Dienstverle-ning, en een eigen Griffie voor de Ge-meenteraad onder leiding van griffier Roelof van der Veen.

Kaart: Jan Willem van Aalst

De politiek in Westerveld

De in 2014 gekozen gemeenteraad van Westerveld kent 7 fracties op een totaal van 17 raadszetels. In volgorde van grootte: Progressief Westerveld 3 zetels (1927 stemmen = 20.36%), VVD 3 zetels (1773 stemmen = 18,74%), PvdA 3 zetels (1426 stemmen = 15,07%), CDA 3 zetels (1406 stemmen = 14,86%), Gemeentebelangen 2 zetels (1287 stemmen = 13,60%), DSSW 2 zetels (1186 stemmen = 12,54%) en Sterk Westerveld 1 zetel (456 stemmen = 4,82%).

Na de verkiezingen van 2014 kozen VVD, PvdA en CDA ervoor de onderhandelingen over een nieuw college met Progressief Westerveld af te breken en gezamenlijk een College te vormen. Het huidige College van B&W bestaat uit Burgemeester Rikus Jager en de wethouders Klaas Smidt (VVD), Erik van Schelven (PvdA) en Homme Geertsma (CDA)

Kunstwerk Elly van de Hout "Something blue" in Raadzaal