Gezamenlijke motie VNG: meer geld gemeenten

Vanuit de gemeenteraad van Zoetermeer werd het initiatief genomen tot een krachtige motie voor het VNG-congres van 25 september. In die motie wordt vastgesteld, dat ‘een heel groot deel van de gemeenten hun begroting niet meer op een redelijke manier sluitend kunnen krijgen’. De VNG wordt opgeroepen aan de regering over te brengen dat ge-meenten op de kortst mogelijke termijn structureel meer armslag nodig hebben. En de motie geeft aan dat – als dat niet gebeurt – er acties volgen. 

Progressief Westerveld diende in de raadsvergadering van 8 september een motie in met als strekking dat de gemeente-raad van Westerveld de voorgestelde motie van Zoetermeer ten volle steunt.

Dat leidde tot een debat, waarvan het eindresultaat in ieder geval was, dat de PW-motie raadsbreed werd aangenomen. Maar daarvoor moesten sommige fracties in de raad wel erg ver uit hun ‘comfortzone’ komen….