Factor van betekenis

Progressief Westerveld is een factor van betekenis in de lokale politiek vanaf de gemeentelijke herindeling van 1998: de samenvoeging van Havelte, Vledder, Diever en Dwingeloo. Daarbij groeide de partij van 1 zetel (1998) via 2 zetels (2002) naar 3 zetels (2006-2010-2014). Maar ook bij die laatste drie verkiezingen bleef de partij groeien in percentage. In 2014 werd PW de grootste partij van Westerveld met 20,36%. In 2018 groeide de partij door naar 22,4% en werd de vierde zetel binnengehaald.

 

 

 

 

In de periode 1998 – 2002 werd Progressief Westerveld in de Raad vertegenwoor-digd door Klaas de Vries, van 2002 tot 2006 door Rien Cardol en Alok van Loon, van van 2006 tot 2010 door Alok van Loon, Jan van Dalen en Paul Wijers, en van 2010 tot 2014 door  Alok van Loon, Jan van Dalen (in 2011 opgevolgd door Marjolein Vogel) en Paul Wijers (in 2012 opgevolgd door Jan Langenkamp). In 2014 werden Jan Langenkamp, Rob den Hollander en Toos Bierhoff in de raad verkozen. Begin 2017 werd Jan Langenkamp opgevolgd door Gerard Goedhard. 

Bij de verkiezingen van 2018 trad een volledig nieuwe fractie aan, bestaande uit Anke Oosterhuis als fractievoorzitter, Michiel van de Kasteelen, Wilfred Beets en Hans de la Mar.

Van 2006 tot 2014 nam Progressief Westerveld deel aan het College van B&W. In 2006 werd Gea Timmer de PW-wethouder, maar zij trad in 2007 met het gehele College af. Van 2007 tot 2014 was Anry Kleine Deters wethouder namens PW. Ondanks dat PW bij de verkiezingen van 2014 de grootste partij was geworden in stemmen-aantal, werd zij bij de college-onderhandelingen buiten spel gezet.