Zonneparken passend bij Drenthe

Gebundelde inzet, creativiteit en lef is nodig van alle betrokken partijen: gemeenten, provincie, de lokale energiebeweging en projectontwikkelaars. Die conclusie kunnen we trekken na de inspirerende en goed bezochte bijeenkomst ‘Zonneparken passend bij Drenthe’ in Ansen. Onder de aanwezigen bleek breed draagvlak te zijn om toe te werken naar een gezamenlijke visie op de Drentse klimaatopgave die een basis vormt voor het aanleggen van nieuwe zonneparken in het landelijk gebied.

Men ziet daarbij een belangrijke en actieve rol voor alle partners en zeker ook de provincie.

De bijeenkomst werd afgetrapt door Frank Hart (Natuur en Milieufederatie Drenthe) die een overzicht gaf van de actuele stand van zaken van bestaande/voorgenomen plannen voor zonneparken en de status van gemeentelijke beleidskaders. Duidelijk is dat deze ontwikkelingen snel gaan en veel vragen oproept bij meerdere partijen. Drie van de twaalf Drentse gemeenten (Borger-Odoorn, Emmen en Hoogeveen) hebben al een vastgesteld beleidskader op basis waarvan wordt bepaald of initiatieven voor zonneparken in behandeling worden genomen. Vier gemeenten (Midden-Drenthe, Coevorden, Assen en Noordenveld) zijn een kader aan het voorbereiden en de resterende gemeenten gaan vooralsnog uit van de regelingen die in bestemmingsplannen zijn opgenomen. De inhoudelijke randvoorwaarden die worden gesteld in de al vastgestelde beleidskaders verschilt sterk, met name op het punt van participatie, maar ook als het gaat om de vraag waar zonneparken wel/niet zijn toegestaan