Thema-avond Duurzaamheid: succes of teleurstelling?

Donderdag 26 mei 2016 vond een thema-avond ‘duurzaamheid’ plaats. De wethouder deed de toezegging voor een dergelijke avond nadat Progressief Westerveld, gesteund door andere fracties, duidelijk maakte de gemeente geen werkbare visie heeft op duurzaamheid. De fractie vindt zo’n visie nodig om een kader te schetsen met lange termijn doelen. Elk voorstel op het vlak van duurzaamheid kan dan tegen dit kader getoetst worden, om vast te stellen of en hoe het voorstel bijdraagt aan de benoemde doelen.
Hoe kom je tot een visie?
 
Ter voorbereiding op de thema-avond bedacht de fractie hoe je een visie kan opstellen door een objectieve graadmeter te gebruiken zoals CO2-uitstoot, energieverbruik of ‘ecologische voetafdruk’. Met de ‘voetafdruk’ reken je verschillende aspecten van vervuiling en energie- en grondstoffengebruik mee. Het idee binnen de duurzaamheidsvisie zou volgens ons moeten zijn om aan de hand van een (of meerdere) graadmeter(s) lange termijn doelstellingen te formuleren, om vervolgens tot een fasering met mijlpalen te komen.
 
Dan begin je natuurlijk met het hier en nu, een zogenaamde 0-meting. Vervolgens kan je een doel op lange termijn stellen: in 2040 willen we ‘klimaatneutraal’ zijn, of CO2-neutraal. Of een ‘maat’ voor de ecologische voetafdruk behalen.
Als voorbeeld had Rob den Hollander voor zijn huishouden een ecologische voetafdruk bepaald (via http://voetafdruktest.wnf.nl). Zijn voetafdruk is 7.24 hectare. Als iedereen zo leeft als Rob, dan hebben we 4.1 aardbollen nodig om te kunnen overleven! Voor Rob zou een lange termijndoel dus kunnen zijn om zijn voetafdruk te verkleinen tot 1,77 hectare (daarmee zouden we met elkaar als we allemaal leven zoals Rob exact 1 aardbol nodig hebben). Om naar dit doel te komen, kan Rob zijn gedrag op het vlak van wonen, voeding en reizen aanpassen.
 
Voor onze fractie staat vast dat we als gemeente Westerveld ook op deze wijze naar een langjarige duurzaamheidsvisie toe moeten werken. Daaruit moeten beleidsplannen voortvloeien met een korte looptijd die bijdragen aan het doel op lange termijn.
Doel bereikt op thema-vergadering?
 
De fractie deelde deze ideeën met alle andere fracties en het college, in de hoop dat dit richting zou geven aan de themavergadering. Na een inleiding van Christiaan Theule (van Milieufederatie Drenthe), hoopten wij aan een visie te gaan werken. Helaas ging deze vlieger niet op. In plaats daarvan was er een brainstorm over andere zaken zoals zonne- en windenergie, biodiversiteit en verduurzaming van producten en diensten. Best leuk, maar volgens onze fractie de verkeerde volgorde. In plaats van het formuleren van het doel, begonnen we nu achteraan met ideeën.
Wel beloofde de wethouder ons achteraf om ons voorbereidend werk mee te nemen bij het opstellen van (weer een volgende…) Notitie Duurzaamheid. Wordt vervolgd in het najaar.