Plan Kleinschalige hernieuwbare energie: voordeel van de twijfel

20-12-2023

Een jaar later is het plan Kleinschalige hernieuwbare energie terug in de raad met in ieder geval een generieke natuurtoets. Inhoudelijk was Progressief Westerveld een jaar geleden al voor het plan, maar vanwege het ontbreken van de Natuurtoets drongen wij er toen met succes op aan om het Plan niet door te drukken. 

De fractie heeft zich binnen en buiten de gemeente vollediger laten informeren over de juridische haalbaarheid van het Plan in deze vorm en heeft besloten het Plan het voordeel van de twijfel te geven. 

22-12-2021

Na de debatronde van 7 december stond het voorstel dus toch op de agenda van de besluitvormende raad. Progressief Westerveld had in een brief een allerlaatste poging gedaan om College en Raad op andere gedachten te brengen (voor de tekst van de brief: Reactie PW op collegebrief ordevoorstel facetbestemmingsplan). Dat bleek uiteindelijk voldoende om het College ertoe te bewegen om het voorstel in te trekken. 

08-12-2021

Op de agenda van de politieke avond van 7 december stond een debatblok over het raadsvoorstel Beleidsregels en bestemmingsplan Kleinschalige hernieuwbare energie. De fractie van Progressief Westerveld was (en is nog steeds) groot voorstander van de plaatsing van kleine windmolens en kleine zonneveldjes van maximaal 100m2
onder voorwaarden. We hebben een aantal opmerkingen
bij de beleidsregels, maar in grote lijnen kunnen we ons daarin vinden.

Progressief Westerveld maakt zich echter zorgen over de aandacht in het bestemmingsplan voor de instandhouding van beschermde dieren en de eventuele significante nadelige effecten van het bestemmingsplan op de Natura 2000 gebieden. En daarmee maken we ons zorgen over de houdbaarheid van ook dit bestemmingsplan bij de Raad van State.

Die zorgen werden verwoord in een ordevoorstel van Hans de la Mar (volledige tekst: Ordevoorstel Progressief Westerveld – intrekken bestemmingsplan kleinschalige hernieuwbare energie). Daarin wordt het College dringend gevraagd om het bestemmingsplan
kleinschalige hernieuwbare energie in te trekken en de raad alleen de beleidsregels vast te laten stellen. Mocht het college onverhoopt niet overtuigd zijn door onze juridische argumenten, dan stellen wij voor dat het college advies vraagt over de natuurtoets en de passende beoordeling aan de nieuwe juridisch adviseur die het college ingeschakeld heeft in verband met het bestemmingsplan buitengebied.

De voorzitter van dienst wilde echter zowel het ordevoorstel als het plan zelf tegelijkertijd behandelen. Daarbij kreeg Hans de la Mar volstrekt onvoldoende de gelegenheid om een en ander toe te lichten en te verdedigen. Daarop verliet de fractie van Progressief Westerveld de digitale vergadering.