Meldpunt zonne-energie

De fractie van Progressief Westerveld vraagt het college om een meldpunt in te stellen voor boeren die energie willen opwekken door zonnepanelen op hun schuren te leggen. Boeren kunnen daar subsidie voor krijgen. Progressief Westerveld is blij met die aanvragen. “Door op daken van grote schuren zonnepanelen te leggen, hoeven er straks minder zonneweiden of windmolens te komen”, aldus Hans de la Mar, raadslid voor PW.

Boeren die aan Enexis vragen om aangesloten te worden op het net, krijgen echter te horen dat het net vol is en dat het nog jaren kan duren voordat er weer ruimte beschikbaar komt. Het gaat om zogenaamde grootverbruik-aansluitingen, niet om particulieren die zonnepanelen op hun dak leggen. “Het is natuurlijk de achterdeur uit”, aldus De la Mar. “Nu komen er initiatieven waar iedereen blij mee is, maar dan is er met de aanleg van kabels geen rekening mee gehouden. Probleem is bovendien dat de subsidie ingetrokken wordt als er niet binnen 1 ½ jaar gestart is met de aanleg van de zonnepanelen. We willen daarom graag dat de gemeente een meldpunt start waar iedereen die afgewezen is of nog plannen heeft zich kan melden. De gemeente kan dan, samen met de provincie, wat aan de problemen proberen te doen. Voorop moet staan dat de subsidietermijn verlengd wordt. Het is niet eerlijk als de aanvrager subsidie misloopt omdat de kabelmaatschappijen hebben zitten slapen.”

Het tekort aan capaciteit van het elektriciteitsnet spel niet alleen in Westerveld, maar in veel meer gemeentes in Drenthe, in Groningen en in Overijssel. Progressief Westerveld zou daarom graag een meldpunt voor alle gebieden zien waar het probleem speelt. Het is niet alleen een probleem voor zonnepanelen op boerenschuren: ook sportverenigingen die op het dak van de kantine panelen willen aanleggen lopen tegen het probleem op.