Informatieavond Vermillion

Anke Oosterhuis en Wilfred Beets van Progressief Westerveld woonden op 9 oktober een Informatie-avond bij van Vermilion Energy, de
Nederlandse tak van het Canadese bedrijf, dat o.a. in en onder Westerveld naar gas boort. Het was een drukbezochte avond met zo’n 100 aanwezigen in het dorpshuis van Wilhelminaoord.
Wilfred Beets was in zijn bijdrage aan de discussie kritisch over door elkaar gebruiken van de termen “bouwkundige (voor) opname” en “nulmeting.” Ook was hij bepaald niet te spreken over de late en onheldere communicatie hierover. De zogenaamde ‘nulmeting’ komt natuurlijk sowieso veel te laat, aangezien de gaswinning als tijden
bezig is.
Het woordgebruik waarmee Vermilion aangaf dat zij dit allemaal (deze bijeenkomst en die bouwkundige opnames zelf) vooral deden om “de bewoners gerust te stellen”, kwam op veel aanwezigen nogal badinerend over. Het is gewoon een wettelijke verplichting en dat is niet voor niets, want – ook al is het risico niet te vergelijken met Groningen (zoals door Vermilion wel tien keer genoemd) – de kans op schade is niet uit te sluiten, waarbij het gaat om een periode van 30 jaar.

Het huis van Progressief Westerveld raadslid Wilfred Beets is overigens uitverkoren als een van de zogenaamde referentiepanden”. Dus hij zal van zeer nabij kunnen meemaken hoe dit proces verloopt.
Vermilion poogde vertrouwen te wekken, maar slaagde daar nog niet helemaal in. Wat wel goed was, was dat het bedrijf stelde dat óók zij veel liever gezien hadden dat een overheidsinstantie de metingen en monitoring zou doen en dat die gewoon zou kunnen beslissen of eventuele schade aan Vermilion’s activiteiten is toe te rekenen en hen dan kan dwingen een bepaalde vergoeding te betalen. Zij willen er ook graag tussenuit, om niet als belanghebbende zelf een bureau te moeten
inschakelen voor dit werk (met altijd de verdenking van de slager die zijn eigen vlees keurt). Het schijnt overigens dat Minister Wiebes heeft toegezegd dat er binnenkort zo’n overheidsorgaan komt.