Beschikbaar bedrag zonneleningen verdubbeld

In de raadsvergadering van 23 februari 2016 boekte Progressief Westerveld een mooi succes. Rob den Hollander, die al vaker had aangegeven dat er op het punt van duurzaamheid en energie wel een aantal tandjes bij mochten, had samen met de andere drie niet-Coalitiegebonden partijen een amendement ingediend op het voorstel van het College om 125.000 Euro aan krediet ter beschikking te stellen voor ‘zonneleningen’. Het amendement om daar 250.000 Euro van te maken kreeg niet alleen de steun van de vier indienende partijen, maar ook van de VVD, en werd derhalve aangenomen. Het CDA en de PvdA (sic!) stemden overigens tegen.
 
In 2013 is een SER-energieakkoord gesloten tussen rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en 45 maatschappelijke organisaties (o.a. Bouwend Nederland, FNV, AEdes, en vele anderen). In dit akkoord is afgesproken dat in het jaar 2020 tenminste 14% van de energiebehoefte in Nederland duurzaam wordt opgewekt. Op dit moment is dat nog minder dan 5%, dus een eindsprint is uit oogpunt van duurzaamheid wel nodig. Om het opwekken van duurzame energie te stimuleren heeft de provincie Drenthe in 2015 een zonnelening beschikbaar gesteld, mits de gemeenten flankerend geld in zetten. Dit heeft het volgende resultaat opgeleverd: gemeente Aa en Hunze 500.000; Assen 1.000.000; Borger/Odoorn -; Coevorden -; De Wolden 240.000; Emmen 220.000; Hoogeveen 531.000; Meppel 336.000; Midden Drenthe 680.000; Noordenveld 319.000; Tynaarlo 300.000; en Westerveld 46.000. Even afgezien van Borger-Odoorn en Coevorden stak het bedrag van Westerveld in 2015 dus wel erg mager af bij de rest. Het was dan ook in een dag “uitverkocht”.
 
De Provincie Drenthe heeft voor 2016 wederom een bedrag ter beschikking gesteld onder de voorwaarde dat de gemeenten weer mee doen. Het Westerveldse College stelde voor om dit jaar 125.000 Euro ter beschikking te stellen. Voor de goede orde: dit bedrag is geen uitgave, maar een lening onder zachte voorwaarden, en het geld komt dus gewoon weer terug. In zijn bijdrage aan de discussie hierover gaf Rob den Hollander aan, dat met een verdubbeling van het bedrag de Gemeente Westerveld zich in ieder geval zou aansluiten bij het gemiddelde van de Drentse gemeenten. De wethouder was er niet echt op tegen, maar wilde het amendement toch niet overnemen, omdat hij er in een later stadium (bij de geplande evaluatie) op terug wilde komen. Het CDA en dus ook de PvdA volgden hem daarin. De VVD gaf aan dat men in principe eigenlijk tegen het fenomeen is dat overheden geld aan burgers lenen, maar dat als je het dan toch doet, je het ook goed moet doen, waarvan acte.