Economie, bedrijvigheid en wonen

Dossier Digitale Infrastructuur

Betreft Glasvezel en Zendmasten

Dossier Toerisme

Betreft de toeristische sector en het project Vitale Vakantieparken

Programma 2018-2022

Hoofdstuk 2

Economie en bedrijvigheid

Dossier Ondernemen

Betreft het ondernemen in Westerveld en voorzieningen voor ZZP-ers

Dossier Wonen en Kernen

Betreft het bouwen en wonen, en de ruimtelijke ordening in de kernen