Economie, bedrijvigheid en wonen

Dossier Digitale Infrastructuur

Betreft Glasvezel en Zendmasten

Dossier Toerisme

Betreft de toeristische sector en het project Vitale Vakantieparken

Programma 2018-2022

Hoofdstuk 2

Economie en bedrijvigheid

Dossier Ondernemen

Betreft het ondernemen in Westerveld en voorzieningen voor ZZP-ers

Dossier Wonen en Kernen

Betreft het bouwen en wonen, en de ruimtelijke ordening in de kernen

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.