Economie, bedrijvigheid en wonen

Programma 2018-2022

Hoofdstuk 2

Economie en bedrijvigheid

Dossier Digitale Infrastructuur

Betreft Glasvezel en Zendmasten

Dossier Toerisme

Betreft de toeristische sector en het project Vitale Vakantieparken

Dossier Ondernemen

Betreft het ondernemen in Westerveld en voorzieningen voor ZZP-ers

Dossier Wonen en Kernen

Betreft het bouwen en wonen, en de ruimtelijke ordening in de kernen