Economie en financiën

10.07.2019

Toen de voorjaarsnota door het College aan de Raad werd toegezonden, was het financiële perspectief voor de gemeente Westerveld, evenals voor heel veel andere gemeenten, problematisch. Door een opeenstapeling van eenmalige tegenvallers en externe fac...

12.03.2019

Bijna honderd belangstellenden bezochten in Havelte een informatiebijeenkomst van de actiegroep Drenthe Blijft Stil. Die zet zich in tegen de laagvliegroutes boven Nederland en Drenthe in het bijzonder, tegen de komst voor Lelystad Airport en voor de...

17.10.2018

In 2017 is gestart met de voorbereidingen van de herinrichting van de openbare ruimte in Diever.

Onder de titel "Diever op dreef" is een project opgestart; daartoe is een projectgroep ingesteld, die nauw heeft samengewerkt met de Stichting Diever Vill...

26.09.2018

Vanuit het grote economische belang van de vrijetijdssector voor Drenthe zijn het Recreatieschap en de provincie samen met gemeenten, de RECRON en de sector gestart met de aanpak vitale vakantieparken. De basis voor de meerjarige programmatische aanp...

26.09.2018

De gemeenteraad heeft ingestemd met een extra investering van 2 ton voor de plannen van de Maatschappij van Weldadigheid om een "Experience Centre" te ontwikkelen op de plek van de oude Tuinbouwschool in Frederiksoord.

In dit centrum kunnen de bezoeke...

06.06.2018

Namens Progressief Westerveld voerde Michiel van de Kasteelen het woord in de Raadscommissie FDM over de Jaarstukken van de Regionale Uitvoeringsdienst. 

Hij zei daarover het volgende:

"Dat is niet niks: het beeld dat opdoemt uit de stukken en cijfers...

Please reload