Dossier Raad Algemeen

Raadswerk in corona-tijden / Column Michiel van de Kasteelen

6 april 2020

De corona-crisis beïnvloedt alle sectoren en aspecten van de samenleving, dus ook de gemeente Wester-veld. Allereerst natuurlijk in heel directe zin. Ook in Westerveld slaat het virus toe, en hebben we te maken met besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijden. Ook in Westerveld zijn verzorgingshuizen gesloten voor bezoek, zijn sociale activiteiten afgelast, scholen dicht, directe contacten teruggebracht tot een minimum. En daarmee zijn we ook hier – net als overal in Nederland en in de wereld – sterker op elkaar betrokken, en zijn er tal van prachtige initia-tieven, creatieve oplossingen, mooie gebaren.

....

Maar ook het bestuurlijke proces en de democratische controle daarop moeten doorgaan; ook dat is een essentiële opdracht. Ik schets drie vragen of dilemma’s, die daaromheen spelen.

Lees hier de volledige column

Inbreng in debat over Begroting 2020

12 november 2019

“Geef de boeren maar weer de schuld”. Dat was de tekst, die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 over onze verkiezingsaffiches heen werd geplakt. Degene, die dat deed, wenste anoniem te blijven, want heeft niet gereageerd op onze oproep om in gesprek te gaan. Kenmerk van deze tijd: iets heel hard roepen, en er dan niet over willen praten. Maar dat terzijde.

Ik heb niets met het begrip ‘schuld’. Wel in het straf-proces; daar dient schuld te worden vastgesteld. Maar niet in het maatschappelijk debat. Wiens ‘schuld’ is de klimaatcrisis? Onzinnige vraag in zo’n complex geheel. Zo heb ik evenmin iets met al die excuses, die de laatste tijd worden gemaakt. De premier is er goed in.

Ik was laatst in de Schouwburg van Groningen bij het toneelstuk ‘The children’. Dat stuk gaat over ‘verant-woordelijkheid’: het nemen van verantwoordelijkheid, individueel, collectief: als mens, als generatie, als onderdeel van een samenleving. Verantwoordelijkheid aanvaarden heeft een enorme kracht en duidelijkheid. Je staat voor wat je deed, naliet, zei, niet zei. Je gaat het niet uit de weg, en dat is het begin van de volgende stap: je verantwoordelijkheid nemen. En als het zo uit komt, betekent het de rotzooi opruimen, die je hebt veroorzaakt, als mens, als generatie, als samenleving. En ook dat ga je niet uit de weg.

En als iets dit college en de collegepartijen kenmerkt, is het wel het uit de weg gaan van verantwoordelijkheid.

We krijgen het druk....

19 oktober 2019

Eerste reactie nieuwe bestuurskkoord

17 oktober 2019

"De Politiek" / Column Michiel van de Kasteelen

16 oktober 2019

De afgelopen weken ben ik ‘uit de roulatie geweest’, zoals dat heet. Ik was ziek. Maar gisteren ben ik weer aan de slag gegaan als raadslid en als fractievoorzitter van Progressief Westerveld.

 

Dat ik ziek was, was geen toeval. Ik was figuurlijk, maar dus ook letterlijk, ziek van het politieke gedoe in Westerveld. Ik ga in deze column niet aan de slag met een reconstructie van wie wanneer wat tegen wie heeft gezegd. Voor zover nodig heeft collega Hans de la Mar, die mij vervangen heeft, dat uitstekend gedaan. En als het de komende tijd nog aan de orde zal zijn, dan zal hij dat ook blijven doen.

 

Ik wil proberen om met iets meer afstand naar dit ‘bedrijf’ te kijken: het bedrijf dat ‘politiek’ heet.

Lees hier de volledige column

Achtergronden bij de val van het College

16 oktober 2019

Collegebreuk: een kort overzicht

2 september 2019

"Onmogelijk om nog weg te kijken..."

9 juli 2019

Namens Progressief Westerveld voerde fractievoor-zitter Michiel van de Kasteelen het woord bij de behandeling van de Voorjaarsnota. 

Een fragment:

 "de fase, die wij nu bereikt hebben, kenmerkt zich door de onmogelijkheid om nog weg te duiken, zoals de politiek dat decennialang gedaan heeft. De wal is het schip aan het keren. De grenzen aan de groei zijn overschreden, voorzitter. De politiek kan niet meer om de feiten heen."

Lees hier het volledige bericht

Lees hier de volledige inbreng 1e termijn