Dossier Luchtverkeer

Laagvliegroute straaljagers
definitief opgeheven

29 mei 2020

Progressief Westerveld is blij met het bericht, dat het Ministerie van Defensie nu definitief de laag- vliegroute 10A opheft. 

Eerder dit jaar was er sprake van dat de route mogelijk weer in gebruik zou worden genomen. Progressief Westerveld stelde daarover op 4 februari een Rondvraag in de raad. Naast de geluidsoverlast was ook het niet kunnen bouwen van bijvoorbeeld windmolens onder de route een groot probleem. Wethouder Doeven deelde de zorgen en zou die inbrengen tezamen met de Provincie Friesland, de Provincie Drenthe en andere lokale overheden.

“Defensie heeft rekening gehouden met de belangen van de verschillende regionale overheden en omwonenden. Alles overwegend heb ik besloten om deze route op te heffen. Dit besluit schept duidelijkheid voor de toekomst", aldus staatssecretaris Barbara Visser.

Laagvliegroute straaljagers
zeer verontrustend

4 februari 2020

Progressief Westerveld vindt het voornemen van het Ministerie van Defensie om de Laagvliegroute 10-A over o.a. het westelijk deel van de gemeente Westerveld mogelijk opnieuw in gebruik te nemen zeer verontrustend.  
“Zoals wij de berichten nu begrijpen, is Defensie van plan om deze Laagvliegroute opnieuw te activeren. Dat betekent dat de F-35 straaljagers op 75 meter hoogte kunnen overvliegen. Vooral het gebied aan weerszijden van de lijn Wilhelminaoord, Frederiksoord, Havelte zal daardoor getroffen worden”, aldus fractievoor-zitter Michiel van de Kasteelen op 30 januari.
Progressief Westerveld stelde dinsdag 4 februari op de Raadsavond hierover vragen aan het College van B&W. De partij wilde weten of het College formeel op de hoogte is gesteld door het Ministerie, of zij – net als Progressief Westerveld – dit voornemen onwenselijk vinden, 

en of zij zich samen met de andere betrokken overheden in Friesland, Drenthe en Overijssel wil inzetten om deze plannen tegen te gaan.  
“Het zou desastreus zijn, vooral vanwege de grote geluidsoverlast voor inwoners en toeristen, maar ook voor de natuurgebieden, die onder en langs deze route liggen”, aldus van de Kasteelen, “ Er kunnen echter ook andere schadelijke milieugevolgen optreden, die vliegverkeer met zich meebrengt.”  
Daarnaast wijst hij op een ander probleem, dat hierdoor kan ontstaan: “Het zal de mogelijkheden om eventueel windmolens neer te kunnen zetten in dit gebied in het kader van de energietransitie waarschijnlijk gaan belemmeren.” 

Korte tijd voor de raadsavond had het Ministerie van Defensie de berichtgeving sterk genuanceerd: het was niet de bedoeling om de routes nu weer in gebruik te nemen. Maar toch wilde Progressief Wester-veld graag van het College weten wat het antwoord zou zijn geweest op de gestelde vragen. Wethouder Doeven zat volledig op dezelfde lijn als Progressief Westerveld, zo meldde hij.

Informatie-avond Drenthe blijft stil

12 maart 2019

Bijna honderd belangstellenden bezochten in Havelte een informatiebijeenkomst van de actiegroep Drenthe Blijft Stil. Die zet zich in tegen de laagvliegroutes boven Nederland en Drenthe in het bijzonder, tegen de komst voor Lelystad Airport en voor de herziening van het luchtruim.

Michiel van de Kasteelen, raadslid voor Progressief Westerveld, woonde de bijeenkomst bij

Moeten we ons zorgen maken over de uitbreiding van vliegveld Lelystad Airport? Ja, zo zegt Drenthe Blijft Stil. Maar waar in gemeenten als Steenwijkerland en Dalfsen het protest alsmaar groeit en steeds meer mensen in het geweer komen, blijft het in Drenthe, Zuidwest-Drenthe en met name in Westerveld stil. ‘Te stil’, aldus voorzitter Marc Huiberts van Drenthe Blijft Stil.

Lees hier het hele bericht.

Uitbreidingsplannen Lely-stad bron van zorg

2 november 2017

Progressief Westerveld vindt de uitbreidingsplannen van vliegveld Lelystad zorgelijk. Vliegtuigen vliegen, waar nodig, laag over delen van de gemeente. Dit vormt een risico voor de natuurgebieden in Westerveld. PW pleit daarom voor het uitvoeren van een nieuwe MER en garanties rond de herziening van het luchtruim en heeft een zienswijze hieromtrent  ingediend in de internetconsultatie rond Lelystad.

 

De gemeente heeft gezamenlijk met het provinciaal bestuur en andere Drentse gemeenten een zienswijze ingediend. Progressief Westerveld vindt dit echter zo belangrijk, dat we als vertegenwoordiger van veel Westervelders ook mee hebben gedaan met de consultatie

Stil.

Lees hier het hele bericht.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.