Dossier Democratische Vernieuwing

Jongeren en Politiek

12 juli 2019

De HAVO 4 leerlingen van Stad en Esch werken jaarlijks aan een eindopdracht over politiek. Desgevraagd leek het de docenten maatschappijleer een leuk idee om het komend schooljaar aan het onderwerp: het betrekken van jongeren bij gemeentepolitiek te besteden.  De jongerenwerkers van Welzijn Mensen Werk zijn ook met dit onderwerp aan de slag, maar lopend bijvoorbeeld tegen het probleem aan hoe jongeren voor iets langere tijd betrokken te krijgen. Zij zijn graag bereid om ideeën uit te wisselen en ondersteuning te bieden. Wie weet wat voor fantastische plannen hieruit tevoorschijn kunnen komen! Rest nog het bedenken van een mooie prijs voor het beste idee, of voor de hele klas. Een excursie naar de Tweede Kamer, het Europarlement of een presentatie in Pauw? We laten het graag aan de creativiteit van het college over.

Nu verder met de samenlevingsakoorden

11 juli 2018

Uit het Bestuursakkoord:

Ons belangrijkste uitgangspunt gaat daarom over bestuurlijke vernieuwing: het sluiten van samenlevingsakkoorden. Voortbordurend op ‘Zo Buiten Zo Binnen’ willen we verder gaan met de samenleving vaker, eerder en intenser te betrekken bij beleid. We willen met inwoners, ondernemers, deskundigen, raads- en collegeleden om de tafel om met zijn allen beleid te ontwikkelen. Dat betekent een andere manier van denken en werken voor raad, college en organisatie. Het betekent het afstaan van een deel van de macht en zeggenschap. In ruil daarvoor krijgen we een meer betrokken samenleving en kunnen we tot voorstellen komen waar we vroeger niet eens aan gedacht zouden hebben. Wij willen maatschappelijke initiatieven daarom meer gaan stimuleren.