Valentijnstaart voor dorpshuis Over Entinghe

Elk jaar op Valentijnsdag reikt Progressief Westerveld een taart uit aan een initiatief, een groep, een organisatie of instelling, die het voorafgaande jaar een opvallende bijdrage heeft geleverd aan de Westerveldse samenleving.

Dit jaar, op 14 februari 2023, ging de Valentijnstaart naar het Dorpshuis Over Entinghe in Dwingeloo. Over Entinghe heeft de afgelopen tijd een enorme transformatie doorgemaakt. Met een grote ‘Optrommelactie’ is het Dorpshuis weer in beweging gebracht; en is er met nieuw elan een prachtige doorstart gemaakt. Er is inmiddels een fors aantal actieve mensen, die op allerlei manieren vorm geven aan ‘hun dorpshuis’. En de lijst met activiteiten maakt duidelijk, dat de groepen, die van Over Entinghe gebruik maken, echt een dwarsdoorsnede zijn van Dwingeloo. Er zijn vaste elementen, zoals de koffie-inloop, het klaverjassen en biljarten, de regelmatige jamsessies of de Rondjes Cultuur, maar ook lezingen en cursussen, en losse activiteiten van allerlei aard. Voor de jongste kinderen van de basisschool is er eens per maand op zondag morgen een leuke activiteit en voor de oudere kinderen is er eens per maand op vrijdag avond een jeugdsoos

Daarnaast is Over Entinghe een plek waar 20 verenigingen hun thuisbasis hebben en  ook andere organisaties en instellingen gebruik van maken. Zo is sinds vorig jaar de Bibliotheekvestiging Dwingeloo bij Over Entinghe ingetrokken. De Kledingbank maakt gebruik van een deel van het gebouw. Ook Dwingels Eigen en de Stichting Ouderenbeleid hebben hun vaste plekken. En sinds kort heeft maatschappelijk werk van Welzijn MensenWerk eens per week een vaste werk- en ontvangstplek. Kortom, een bruisend Dorpshuis, dat inmiddels ook de reguliere exploitatie weer goed op orde heeft.

De komende maanden zullen belangrijke besluiten moeten vallen over de verdere toekomst van Over Entinghe en over het duurzaam maken van het gebouw. Gezien de energie, die het dorpshuis nu uitstraalt, heeft Progressief Westerveld daar alle vertrouwen in. Vandaar de Valentijnstaart 2023!

Maar… Progressief Westerveld ziet dat ook de andere dorpshuizen in Westerveld veel sociale activiteiten organiseren. Om ook hen te complimenteren geven we in maart bio bloembollen met mooie zomerbloeiers aan alle dorpshuizen. Vanzelfsprekend bio bollen, omdat de biologische teelt zoveel beter is voor biodiversiteit, gezondheid van omwonenden en waterkwaliteit.