Onrust over de Veldkei

De eventuele renovatie /nieuwbouw van De Veldkei stond dinsdag 21 november voor het eerst op de agenda van de raad. Wethouder Van Schelven gaf aan dat college een nieuw start wil maken met dit traject.
 
Aanleiding voor het verhaal rond De Veldkei bleek een vraag voor financiële ondersteuning voor de renovatie van de Molenhof door Zorgcollectief Zuidwest Drenthe te zijn geweest. Daarnaast speelde ook de leegstand in de school in Havelte een rol. Momenteel staan acht lokalen leeg waarvoor Talent huurders zoekt. Mogelijk gevolg hiervan is dat op termijn op drie verschillende plaatsten in Havelte maatschappelijke activiteiten gaan plaatsvinden. Onwenselijk vindt het college. Daarom wilde men een samenwerkingsverband opzetten met ZZWD en WMW.
 
Uit twee informatiebijeenkomsten bleek al dat er zorg en onrust is bij gebruikers vd Veldkei over deze ontwikkelingen. De voorzitter van de stichting Vrienden van de Veldkei gaf tijdens de inspraak aan dat men het overgaan naar een nieuw pand samen met zorginstelling absoluut niet zit zitten. Deze stichting was volgens Van Schelven door misverstanden wel met ZZWD, maar niet met het college om tafel geweest. De voorzitter van de Dorpsgemeenschap Havelte (wel vooraf gehoord door college) was iets genuanceerder. Hij zag het voorstel van het college om een nieuwe start te maken als hoopgevend.
 
Progressief Westerveld vindt het jammer dat een valse start lijkt te zijn gemaakt door niet alle partijen vanaf het begin te betrekken. Het traject is zo ernstig en onnodig bemoeilijkt. Het maakt maar weer duidelijk dat een goede communicatie en het horen van ideeën van inwoners belangrijk zijn. Hopelijk kan dit worden rechtgetrokken en ligt er zoals gepland in het voorjaar 2018 een nieuw gedragen plan.