Meer geld sportaccommodatie Diever

Na 20 jaar kunnen we – opnieuw – het boek rondom Dingspilhuus sluiten. Dinsdag 30 mei heeft de raad besloten om meer geld beschikbaar te stellen voor het realiseren van een sportaccommodatie en dorpshuisfunctie bij scholengemeenschap Stad en Esch in Diever. Hiermee kan de fase van (detail)ontwerpen en aanbesteden beginnen.
 
De fractie van Progressief Westerveld steunt over verschillende perioden heen al de realisatie van een zogenaamde MFA (multifunctionele accommodatie) in Diever. In de huidige oplossing neemt Stad en Esch het bouwheerschap op zich, en stelt zich ook verantwoordelijk voor de exploitatie. De functies die Dingspilhuus bood, worden zo meteen vanuit de nieuwe locatie aangeboden. Er is afgesproken dat een ruimte voor sport met een vloeroppervlak wordt gerealiseerd, gelijkwaardig aan wat het Dingspilhuus haar gebruikers momenteel biedt. De locatie en het gebouw bieden bovendien mogelijkheden voor verdergaande samenwerking met lokale functies (denk bijvoorbeeld aan de Schilderskring en de voetbal), hoewel die niet direct ingevuld zal worden.
 
Progressief Westerveld is blij met deze oplossing. Vooral omdat iedereen tevreden lijkt te zijn, maar ook omdat wij overtuigd zijn van het feit dat een dergelijke MFA belangrijk is voor de leefbaarheid van het dorp en directe omgeving. Het vormt de verbinding tussen verschillende relevante aspecten van de lokale samenleving. Wij hebben er vertrouwen in dat Diever hiermee sterker wordt!