Hoe staat het met het Dingspilhuus?

De vier oppositiepartijen Progressief Westerveld, DSSW, Gemeentebelangen en Sterk Westerveld maken zich ongerust over de voortgang in het proces rondom het Dingspilhuus. In de raadsvergadering van 26 april wilden wij hierover tijdens de rondvraag vragen stellen. Helaas werden deze vragen als niet spoedeisend en actueel aangemerkt. Voor ons is het onbegrijpelijk dat we daarom de vragen niet mochten stellen.
 
Wij nemen de eerste gelegenheid te baat om onze vragen alsnog te stellen. In de commissievergadering van dinsdag 10 mei zullen wij de onderstaande rondvraag indienen. Overigens wordt deze dan ook mede ingediend door VVD. Hiermee geeft een meerderheid van de raad aan zich zorgen te maken over de wijze waarop en de snelheid waarmee het college handelt.
 
Het is inmiddels ruim twee maanden geleden dat de raad besloot geen extra middelen voor de herbouw/nieuwbouw van het Dingspilhuus beschikbaar te stellen. Wethouder Geertsma heeft reeds aangegeven te kijken of de sportfunctie, waar de gemeente verplicht is in te voorzien, bij Stad en Esch gerealiseerd kan worden.
In het debat is heel duidelijk dat alle fracties belang hechten aan het beschikbaar hebben van een dorpshuisfunctie in Diever. De budgetten staan hier naar onze mening nog gewoon voor gereserveerd. Tot op heden hebben wij echter geen beeld over hoe dit proces eruitziet. Hierover hebben de fracties van PW, GB, DSSW, SW en VVD de volgende vragen:
  • Heeft het college het gevoel dat zij aan zet is, of juist dat de raad aan zet zou zijn?
  • Als het college vindt dat zij aan zet is, wat zijn dan de stappen die sinds 23 februari genomen zijn? Wat is de richting die we op gaan – vallen we terug op het voorstel dat in maart 2014 voor lag? Beginnen we van voren af aan? Op wat voor termijn is een oplossing haalbaar?
  • Op welke wijze gaat het college de bevolking betrekken in het verdere verloop van het proces?
  • Tot wanneer kunnen de inwoners van Diever gebruik maken van het Dingspilhuus?
  • Hoe overbruggen we de periode tussen sluiten van het Dingspilhuus in zijn huidige vorm tot beschikbaar hebben van een nieuwe oplossing?
  • Wij hebben begrepen dat er een regeling is getroffen met de pachter. Komt er weer een nieuw contract met deze pachter nadat eerder een afkoopsom is betaald?