Lidmaatschap

Als je lid bent of wordt van D66 of GroenLinks, dan ben je daarmee  ook lid van Progressief Westerveld.

Je betaalt dan contributie aan D66 of GroenLinks; de lokale afdeling draagt daarvan af aan PW.

Als je rechtstreeks lid bent of wilt worden van Progressief Westerveld (meld je aan via het 'Contact-formulier' hiernaast), dan bedraagt de contributie Euro 25,00 per jaar; te betalen via rekening  NL33 TRIO 0254 3780 64

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.