Motie 5G Netwerk door raad aanvaard

Een motie van PvdA en Progressief Westerveld over het voornemen van het Rijk om de Telecomwet 1998 zo aan te passen, dat overheidsinstanties (lees: gemeenten) worden geacht in te stemmen met redelijke verzoeken van telecomaanbieders bij de uitrol van het nieuwe 5G Netwerk, is door de gemeenteraad aanvaard met steun van de fractie van Gemeentebelangen.

Meer gemeenten in Nederland hebben inmiddels soortgelijke moties aangenomen.

De motie geeft aan dat de wetswijziging ingrijpt in de autonomie van gemeenten. Er zijn zorgen in de samenleving over het 5G Netwerk, en ook de Rijksoverheid zelf heeft een adviesaanvraag gedaan bij de Gezondheids- raad over mogelijke risico’s. Er is nog onvoldoende onderzoek gedaan naar de biologische effecten en impact van sterke electromagnetische straling. En er is nog geen breed maatschappelijk debat gevoerd.

De motie vraagt het College van B&W met spoed een brief te schrijven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, waarin uiting wordt gegeven aan de zorgen, die in de maatschappij – en ook in Westerveld – leven.

Lees hier de volledige tekst van de Motie.