Initiatiefvoorstel zendmasten – vervolg

Het Initiatiefvoorstel van Progressief Westerveld voor een gemeentelijke zendmastenbeleid, dat in juni werd ingediend, werd op 25 augustus in de Raad besproken, Besluitvorming vond plaats op 8 september. 

Het debat van 25 augustus was ronduit teleurstellend. Een groot deel van de andere fracties wilde eigenlijk helemaal niet inhoudelijk discussiëren over de 9 concrete beleidsvoorstellen. Wat men vooral wilde, was de zaak op de lange baan schuiven en pas opnieuw bespreken als de Omgevingsvisie wordt vastgesteld. 

Wilfred Beets paste daarop de tekst van de beleidsnotitie aan. Hij verwees in de nieuwe tekst een groot aantal van zijn voorstellen naar de Omgevingsvisie, maar lichtte er drie uit, waarvan niet gebleken was, dat die omstreden waren. Maar ook bij de besluitvorming op september over het aangepaste voorstel, heerste er bij de andere fracties (met uitzondering van de Partij van de Arbeid) een negatieve stemming. Alle beleidsvoorstellen werd met 11 tegen 6 stemmen verworpen.

Ook het voorstel om stralingsarm of stralingsvrij bouwen te faciliteren werd niet aangenomen, maar zette wel College en raadsfracties aan het denken. Het onderwerp is in ieder geval goed op de agenda gezet. 

Lees hier de tekst van het aangepaste Initiatiefvoorstel