Glasvezel in Westerveld – vervolg

p 29 mei jl. heeft de Gemeenteraad uitgesproken te willen investeren in de aanleg van een glasvezelnet in Westerveld. Ze heeft het college opdracht gegeven een financieringsvoorstel uit te werken voor participatie in Westerveld op Glas (WoG). Snel internet is cruciaal voor de toekomst van Westerveld.
 
De fractie van Progressief Westerveld is (samen met VVD, DSSW en SW) groot voorstander van het continueren van het glasvezelproject in Westerveld.
 
De voortgang leek vooraf twijfelachtig door de weifelende houding van het college over het al dan niet participeren van de gemeente.
 
Waarom is de aanleg van glasvezel zo belangrijk? Internetgebruik zal de komende jaren verder toenemen en de databehoefte zal naar verwachting met 40% per jaar groeien. Faciliteiten hiervoor in het buitengebied zijn nu al ontoereikend. Binnen een aantal jaren zullen deze ook voor de kernen onvoldoende zijn om aan de behoefte te kunnen voldoen. Glasvezel is hiervoor de meest toekomstbestendige oplossing.
 
Voor ondernemers is snel internet bijna een must, maar ook nieuwkomers zullen sneller besluiten zich te vestigen in Westerveld als snel internet beschikbaar is. Uploaden van grote bestanden, hdtv en streamdiensten: het zijn maar enkele voorbeelden waar snel internet nodig is. Maar ook voor onderwijs en zorg zal een stabiele en snelle internetverbinding steeds belangrijker worden.
 
De betrokkenheid van inwoners bij glasvezel bleek ook in de commissievergadering van 23 mei jl.. Veel insprekers hielden een warm pleidooi voor het continueren van WoG. Door het opstellen van een financieringsvoorstel wordt een volgende stap gezet in het glasvezelproject. Wellicht kan komend najaar al begonnen worden met de werkzaamheden. Progressief Westerveld juicht dit van harte toe!