Nieuwe vormen van inwonersparticipatie

In zijn bijdrage aan het debat over de Begroting 2021 besteedde fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen het eerste deel aan een beschouwing over het tover- woord “participatie”. Aan de manier waarop de gemeente daar nu mee omgaat, zitten behoorlijke bezwaren. Deels omdat de participatieprocessen niet goed worden begeleid en de terugkoppeling vaak ontbreekt. Deels ook omdat ondoorzichtige participa-tie soms wordt gebruikt als alibi om in de Raad bepaalde onderwerpen maar niet meer te bespreken.
Progressief Westerveld deed het voorstel om in Westerveld te experimenteren met ‘burgerpanels’ (door loting samengestelde groepen burgers die over een onderwerp advies uitbrengen op basis van goede informatie en overleg) en met ‘burgerbegrotingen’ per kern, waarbij kernen binnen het totaalbudget van de gemeente zelf keuzes kunnen maken over de besteing van middelen.
Lees hier de de volledige bijdrage in eerste termijn.