Jongeren en Politiek

De HAVO 4 leerlingen van Stad en Esch werken jaarlijks aan een eindopdracht over politiek. Desgevraagd leek het de docenten maatschappijleer een leuk idee om het komend schooljaar aan het onderwerp: het betrekken van jongeren bij gemeentepolitiek te besteden.  De jongerenwerkers van Welzijn Mensen Werk zijn ook met dit onderwerp aan de slag, maar lopend bijvoorbeeld tegen het probleem aan hoe jongeren voor iets langere tijd betrokken te krijgen. Zij zijn graag bereid om ideeën uit te wisselen en ondersteuning te bieden. Wie weet wat voor fantastische plannen hieruit tevoorschijn kunnen komen! Rest nog het bedenken van een mooie prijs voor het beste idee, of voor de hele klas. Een excursie naar de Tweede Kamer, het Europarlement of een presentatie in Pauw? We laten het graag aan de creativiteit van het college over.