Dorpenoverleg Westerveld nog in ontwikkeling

Op 10 oktober kwam de Stichting Dorpenoverleg Westerveld zichzelf presenteren in de gemeenteraad. In de gemeente zijn er 16 dorpsgemeenschappen, elk met hun eigen geschiedenis en dynamiek, met hun eigen werkwijze en invulling. En al vanaf 1999 werd geprobeerd om enige samenhang en samenwerking tot stand te brengen tussen die individuele dorpsgemeenschappen. Dat is de afgelopen paar jaar in een stroomversnelling geraakt en op 28 oktober 2021 werd de Stichting Dorpenoverleg formeel opgericht. 

In hun Werkplan 2023 – 2025 zegt het bestuur: “Toch is er in de afgelopen jaren een gevoel van verbondenheid ontstaan en worden het Dorpenoverleg en de clusterbijeenkomsten (van 4 dorpsverenigingen) inmiddels enthousiast bezocht en als zeer positief ervaren!
Vóór, met en namens deze dorpsverenigingen willen wij ons inzetten om het onderlinge contact, de informatie-uitwisseling en de samenwerking van deze dorpsverenigingen van Westerveld te stimuleren en bevorderen. Wij hopen hiermee de gezamenlijke belangen van alle inwoners van onze mooie gemeente Westerveld te bevorderen!”

Bij de presentatie bleek wel dat ook het bestuur nog bezig is om een weg te vinden. Men probeert op organische wijze door te ontwikkelen. En men realiseert zich daarbij dat niet alle dorpsgemeenschappen op hetzelfde punt zitten in de eigen ontwikkeling. In de Participatieverordening, die de Raad eerder vaststelde, is er bewust voor gekozen om het hoofdstuk over ‘dorpendemocratie’ nog niet in te vullen. 

Het is goed om de Stichting Dorpenoverleg de kans en de tijd te geven om zich verder te ontwikkelen. Daarbij is het niet goed om hen nu al een te grote plek en rol te geven in het ‘overleg-landschap’ van Westerveld, Maar ook is het niet goed om hen gaande dit proces al ‘af te schrijven’. Progressief Westerveld steunt de gekozen weg van geleidelijke ontwikkeling en vindt het een prima idee om dat met een eenmalige startsubsidie vanuit de gemeente beter mogelijk te maken.