Creatief, sociaal en groen

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leefomgeving en het klimaat, de bereidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ontwikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een progressieve politiek.

In de wereld waarin wij leven, staat de mens centraal. Wij zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk; verschillen maken de samenleving mooier. Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Wij willen dat de gemeente deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen stimuleert, ondersteunt en ruimte geeft voor verschillen. Wij staan voor een dynamische, open samenleving, waarin iedereen de mogelijkheid heeft om eigen beslissingen te nemen. Zoveel mogelijk mensen doen mee in in het maatschappelijke, sociale en economische proces. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden, dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij beschermen de grondrechten van onze inwoners en hebben oog voor het welzijn van dieren en planten.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 werd Progressief Westerveld in aantal stemmen de grootste partij in de gemeente. Progressief Westerveld heeft drie vertegenwoordigers in de gemeenteraad: Gerard Goedhard (die in 2017 Jan Langenkamp opvolgde als raadslid en fractievoorzitter), Rob den Hollander en Toos Bierhof. Alhoewel de partij geen deel uit maakt van het College van B&W is gekozen voor een open en constructieve rol in de gemeentepolitiek. PW streeft naar samenwerking buiten en binnen de raad. PW beoordeelt plannen op hun merites, maar brengt ook zelf voorstellen in. De dialoog met de Westerveldse samenleving is daarbij uitgangspunt.

Binnen Progressief Westerveld werken mensen samen met een achtergrond in D66, een achtergrond in GroenLinks, maar ook mensen die gewoon kiezen voor PW als lokale partij. Progressief Westerveld: een streekeigen partij!