Notitie Huishoudelijk afval

In de Raadscommissie Fysiek Domein en Middelen van 19 januari 2016 had Rob den Hollander namens Progressief Westerveld en de andere niet-coalitie partijen een groot aantal vragen bij de Notitie Huishoudelijk Afval 2.0.
 
De notitie geeft terecht aan dat de eisen steeds hoger worden als het gaat om het terugdringen van restafval. Een groot aantal maatregelen is al uitgezet bij de notitie uit 2013 van het vorige college. Deze notitie voegt daaraan eigenlijk heel weinig toe, afgezien van de feitelijke invoering van het in 2013 al voorgenomen “omgekeerd inzamelen” (het niet meer aan huis ophalen van het restafval). Impliciet geeft de notitie al aan, dat het zo niet gaat lukken aan de normen te voldoen.
 
De voornaamste vraag van den Hollander was dan ook: waarom heeft het College in deze notitie niet ook al een uitwerking gegeven van een model van gedifferentieerde tarieven voor verschillende stromen afval (“Diftar”), dat wil zeggen van het belasten van het afval dat overblijft na scheiding, en is het College daartoe niet alsnog bereid? Waarom gekozen voor deze trage aanpak, die de resultaten vooruit schuift en de burgers steeds opnieuw confronteert met wijzigingen van beleid? Want dat invoering van een tarief op restafval uiteindelijk nodig zal zijn om in de buurt van de normen te komen, wordt bewezen door een vergelijking van de Drentse gemeenten, waarbij alleen de twee gemeenten met “Diftar” substantieel voor lopen op de rest.
 
Daarnaast had hij een hele reeks meer financieel-technische vragen bij de plannen ten aanzien van het voorstel om wijkcontainers te plaatsen voor het restafval (1 per 100 huishoudens met wat extra containers in het buitengebied). Ook stelde hij vragen bij het nieuwe ophaalschema, na het vervallen van de grijze bak voor restafval: moeten er extra rondes of extra containers komen voor Plastic (PMD) afval? Zijn er voldoende rondes voor tuinafval? En is het niet noodzakelijk om het hele ophaalschema met de burgers te evalueren en te zien waar knelpunten moeten en kunnen worden opgelost, zeker na het vervallen van de ronde voor restafval.
 
En tenslotte had den Hollander vragen over de aanpak van het ophalen van papier, als de grijze bak daarvoor zou vrij komen. Hoe worden scholen en verenigingen daarbij betrokken? Met welk materiaal kunnen zij dat doen? Maar vooral ook: wat is een eerlijke manier om vergunningen te verlenen voor het ophalen van papier?
Aan het eind van de discussie was de wethouder bereid om de notitie aan te vullen met een scenario waarbij restafval ‘beprijsd’ wordt; de notitie keert dan later dit voorjaar terug in de Commissie.