Maatwerk bij Diftar voor aanleunwoningen

Uit verschillende mail wisselingen met bezorgde inwoners van aanleunwoningen hebben de fracties van PvdA en Progressief Westerveld vernomen dat er onrust is ontstaan na het invoeren van de Ditar op 1 januari j.l.

Deze inwoners hebben moeite met het wegbrengen van hun afval naar de geplaatste containers die (vaak) te ver weg staan en kunnen hier met hun rollator of rolstoel bijna niet bij komen of heen lopen. Ook kunnen door het nieuwe systeem met individuele pasjes de zorginstellingen, waar de aanleunwoningen bij horen, niet meer op dezelfde manier als voorheen hulp hierbij bieden.

Daarom stelden beide fracties de volgende vragen:
1. Is het College bekend dat er problemen zijn ontstaan bij de aanleunwoningen van verzorgingshuizen mbt het wegbrengen van afval?
2. Kan het College nogmaals kijken naar de toegewezen loca+es en deze eventueel aanpassen?
3. Is het College het met ons eens dat er hier maatwerk moet plaatsvinden?

Met enige moeite werd aan wethouder Doeven de toezegging ontlokt dat er met de zorginstellingen gesproken wordt over maatwerk-oplossingen