Woningbouw in Dwingeloo: actie gevraagd

Woningbouw is voor Dorpsbelangen Dwingeloo een belangrijk onderwerp. Zij maakten eerder al via een brief aan de gemeenteraad van Westerveld een statement en dringend verzoek om tot actie te komen op het gebied van wonen. De behoefte aan passende woonruimte in het dorp is groot, zowel voor starters en jongeren als doorstromers en ouderen. Het aanbod blijft toe nu toe achter, mede doordat er de afgelopen jaren amper is gebouwd.

Tegelijkertijd zijn er wel degelijk verschillende initiatieven voor woningbouw in het dorp. Die initiatieven werd op 13 april een podium geboden op een Bijeenkomst over woningbouw in Grandcafé de Brink.

De volgende plannen werden gepresenteerd: de Valderse III, een initiatief voor een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) op de locatie van de voormalige Storkschool, en de plannen van Actium voor sociale woningbouw. Deze plannen zitten in verschillende stadia: van eerste ideeën tot globale schetsen. Voor alle plannen geldt dat de gemeente nog akkoord moet geven.

De avond was zeer druk bezocht en had de sfeer had een zekere lading. Dwingeloo wil dat de gemeente nu echt tot actie over gaat.

04 oktober 2022

Op 3 oktober 2022 hebben de fracties van Progressief Westerveld en de PvdA gesproken met een groepje jonge woningzoekenden van rond de 30 jaar oud uit Dwingeloo over hun ideeën en wensen.

Op dit moment wonen de jongeren in de particuliere verhuur (2x) en sociale huur (1x). Ze willen graag kopen en kunnen 2 tot 3 ton besteden. Liefst willen ze grondgebonden wonen in of aan de rand van de dorpskern.

Maar er is al een tijd niets beschikbaar en dat zal komende jaren ook niet vanzelf gebeuren.

Wat kan de gemeentelijke politiek bijdragen?

De vraag is hoe groot de groep is en hoe gedifferentieerd:

  • Wat is er beschikbaar voor jongeren die uit huis gaan (leeftijdscategorie 21 tot 27 jaar) en in Dwingeloo willen blijven wonen?
  • Wat is er beschikbaar als je al een tijdje op jezelf woont (27 tot 35 jaar) en wilt gaan kopen?

De verwachting bij de jongeren is dat de gemeente een actievere rol moet gaan spelen. Als het overgelaten wordt aan de markt dan komen ze niet aan bod.

Dat kan door bijvoorbeeld collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo) te stimuleren en een actievere grondpolitiek te voeren.

De vraag is welke actieve rol Actium zou kunnen spelen.

CPO’s kennen regelingen waarmee de initiatiefnemers worden ondersteund in het realiseren van hun bouwopgave.

Het is dan een vereiste dat de grond goedkoop verworven kan worden om de totale bouwsom binnen handbereik van de jongeren te houden.

Via bijvoorbeeld erfpachtconstructies kunnen voorwaarden worden opgenomen waarmee speculatie wordt voorkomen en dit deel van de voorraad bereikbaar blijft voor jongeren.

De gemeente Dalfsen is actief op het vlak van cpo’s. Goed om daar ons licht op te steken.